elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Registreringsafgift

Fra 2022 er der kommet nye regler for bilafgifter, og det betyder også ændringer i registreringsafgiften for elbiler. Her kan du læse om reglerne for elbilers registreringsafgift og se et eksempel på beregning af prisen på en elbil inkl. bilafgifter.

Registreringsafgift
Foto: Region Hovedstaden

Er der afgift på elbiler?

Ja der er afgifter på elbiler, men du slipper meget billigere. Som ejer af en elbil skal du betale registreringsafgifter, ligesom ejere af plug-in hybrid-, benzin- og dieselbiler skal. Du kan dog som elbilejer nyde godt af de mere gunstige registreringsafgifter, fordi du har valgt en ’grøn’ bil. I de danske bilafgifter fra og med 2021 indgår bl.a. både flere rabatter og fradrag i udregningen af registreringsafgiften på elbiler, som kommer elbilejere til gode.

Hvordan beregnes registreringsafgiften for elbiler?

Elbilers registreringsafgift baserer sig grundlæggende på bilens pris inklusive moms. Inden registreringsafgiften kan beregnes, bliver elbilens afgiftspligtige værdi reduceret med batterifradrag. Et batterifradrag på 1.300 kroner per kilowatt-time for batterikapacitet optil 45 kilowatt-timer. Batterifradraget for en elbil på 45 kilowatt-timer eller derover vil være på 58.500 kroner. Batterifradraget falder hvert år frem mod 2025. Du kan se udviklingen i batterifradraget herunder:

 • 1.700 kroner i 2021
 • 1.300 kroner i 2022
 • 900 kroner i 2023
 • 500 kroner i 2024
 • 0 kroner i 2025

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin. Du betaler:

 • 25 procent i afgift op til de første 65.800 kroner af elbilens værdi
 • 85 procent af 65.801 til 204.600 kroner
 • og 150 procent af resten af elbilens pris.

Særlige fradrag for elbiler

Når beregningen for registreringsafgiften er klar, så fratrækker man bundfradraget, som gælder for alle drivmidler på 21.900 kr., fra. den værdi man får, er registreringsafgiften man skulle betale, hvis der var 100% afgift. Bundfradraget indeksreguleres fra 2022 med en stigning på 2-3 procent. Elbiler og plugin-hybridbiler får desuden en særlig rabat på registreringsafgiften over en længere årrække, hvor ejerne af bilerne altså ikke skal betale fuld registreringsafgift. Rabatten daler dog gradvist:

 • I 2021 udgør rabatten 60 procent for elbiler
 • I 2025 er rabatten for elbiler 40 procent
 • I 2030 og frem lyder rabatten på 20 procent for elbiler.

Ekstra rabat på registreringsafgiften for elbiler

Derudover fratrækker man et bundfradrag, som også skal trækkes fra elbilens afgift. Bundfradraget er højt for elbiler og er i 2022 167.500 kroner. Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Se også eksempel på beregning af registreringsafgift på elbil længere nede på siden.

Ud over registreringsafgiften skal du som elbilejer også betale ejerafgift. Læs også: Ejerafgift på elbiler

Registreringsafgift på plug-in hybridbiler

Plug-in hybridbilers registreringsafgift beregnes efter samme principper som elbilerne. Plugin-hybriderne får også batterifradrag.

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin som elbilerne. Se afsnittet herom for elbiler ovenfor.

Dernæst skal plugin-hybriderne betale CO2-tillæg for deres CO2 værdi. Dette beløb er 250 kr. pr. gr. CO2 som bilen udleder pr. km. CO2-tillæget indeksreguleres fra 2022 med en stigning på 2-3 procent, mens CO2 grænserne nedjusteres tilsvarende.  Bemærk, at plugin-hybrider som udleder 50 gr. CO2 pr. km og derudover bliver ikke betragtet som lavemissionsbiler og skal betale fuld afgift som en fossilbil. Læs om CO2-tillægget på skat.dk. Når man har lagt Co2-tillægget til den beregnet afgift, skal man nu fratrække et bundfradrag. Plugin-hybrider for ligesom andre drivmidler et bundfradrag på 21.900 kr. Bundfradraget indeksreguleres fra 2022 med et fald på 2-3 procent. Ligeledes sænkes batterifradraget fra 1.700 til 1.300 kroner fra 2022. Når man har fratrukket bundfradraget, så skal vi beregne indfasning for plug-in hybridbiler som får mindre rabat end elbilerne.

Plug-in hybridbiler får følgende rabat på registreringsafgiften:

 • 55 procent fra 2021
 • 35 procent fra 2025
 • 20 procent fra 2030

Derudover fratrækker man et bundfradrag der også skal trækkes fra plugin-hybridens afgift. Bundfradraget er lavere end elbiler og er i 2022 48.750 kroner.

 • Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Du skal som ejer af en plug-in hybridbil ud over registreringsafgiften også betale en ejerafgift. Læs mere om beregning af ejerafgiften på plug-in hybridbiler her.

Beregning af en elbils registreringsafgift

Her kan du se et eksempel på en beregning af en elbils registreringsafgift. Året 2023 er opdateret så den tager højde for udviklingen fra indeksreguleringen og tilpasningsprocenten i 2023, som er 3 procent. Bemærk, at der for årene 2024-2035 er tale om en vejledende beregning. Indeksreguleringen og leveringsomkostninger for nye køretøjer varierer fra år til år og vi har derfor estimeret dem. Procentsatsen for indeksreguleringen bestemmes af personskatteloven §20. I nedenstående beregninger for årene 2024-2035 er der regnet med en indeksregulering på 2,5 procent.

2022

Pris AB Forhandler 300.000
MOMS 75.000
PRIS INKL. MOMS 375.000
BATTERIFRADRAG 58.500
Beregnet batterikapacitet* (Max. 45 kWh) 45
Kr. pr. kWh (Max. 45 kWh) 1.300
PRIS EFTER FRADRAG 316.500
AFGIFT
25% af de første 65.800 kr. 16.450
85% af 65.801-204.600 kr. 117.979
150% af 204.601- 167.849
Total afgift 302.278
Bundfradrag – alle personbiler 21.900
Afgift efter bundfradrag 280.378
Elbil afgift 2022 40,00%
TOTAL AFGIFT 112.151
AFGIFTSFRADRAG
Bundfradrag elbiler 2022 167.500
AFGIFT I ALT 0,00
PRIS INKL. MOMS OG AFGIFT 375.000

2023

Pris AB Forhandler 300.000
MOMS 75.000
PRIS INKL. MOMS 375.000
BATTERIFRADRAG 40.500
Beregnet batterikapacitet* (Max. 45 kWh) 45
Kr. pr. kWh (Max. 45 kWh) 900
PRIS EFTER FRADRAG 334.500
AFGIFT
25% af de første 67.774 kr. 16.944
85% af 67.775-210.738 kr. 121.519
150% af 210.739- 185.642
Total afgift 324.104
Bundfradrag – alle personbiler 22.338
Afgift efter bundfradrag 301.766
Elbil afgift 2023 40,00%
TOTAL AFGIFT 120.706
AFGIFTSFRADRAG
Bundfradrag elbiler 2023 165.000
AFGIFT I ALT 0,00
PRIS INKL. MOMS OG AFGIFT 375.000

2024

Pris AB Forhandler 300.000
MOMS 75.000
PRIS INKL. MOMS 375.000
BATTERIFRADRAG 22.500
Beregnet batterikapacitet* (Max. 45 kWh) 45
Kr. pr. kWh (Max. 45 kWh) 500
PRIS EFTER FRADRAG 352.500
AFGIFT
25% af de første 69.468 kr. 17.367
85% af 69.469-216.006 kr. 124.557
150% af 216.007- 204.739
Total afgift 349.662
Bundfradrag – alle personbiler 22.785
Afgift efter bundfradrag 323.877
Elbil afgift 2024 40,00%
TOTAL AFGIFT 129.551
AFGIFTSFRADRAG
Bundfradrag elbiler 2024 162.500
AFGIFT I ALT 0,00
PRIS INKL. MOMS OG AFGIFT 375.000

2025

Pris AB Forhandler 300.000
MOMS 75.000
PRIS INKL. MOMS 375.000
BATTERIFRADRAG 0
Beregnet batterikapacitet* 0
Kr. pr. kWh 0
PRIS EFTER FRADRAG 375.000
AFGIFT
25% af de første 71.205 kr. 17.457
85% af 71.206-221.406 kr. 125.670
150% af 221.407- 230.389
Total afgift 375.860
Bundfradrag – alle personbiler 23.240
Afgift efter bundfradrag 352.619
Elbil afgift 2025 40,00%
TOTAL AFGIFT 141.048
AFGIFTSFRADRAG
Bundfradrag elbiler 2025 160.000
AFGIFT I ALT 0,00
PRIS INKL. MOMS OG AFGIFT 375.000

Værktøj til beregning af registreringsafgift

Registreringsafgiftværktøj

Du kan også beregne prisudviklingen på en specifik elbil i vores værktøj. Du skal downloade filen fra din browser ned på din computer, og indtaste bilens værdi inklusiv moms samt batteristørrelsen i arket “2022”. I filen er der et ark for hvert år frem til 2035. Download værktøjet her.