elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Registreringsafgift

Fra 2023 er der kommet nye regler for bilafgifter, og det betyder også ændringer i registreringsafgiften for elbiler. Her kan du læse om reglerne for elbilers registreringsafgift og se et eksempel på beregning af prisen på en elbil inkl. bilafgifter. Du kan nederst på siden finde et værktøj, der kan beregne elbilens prisudvikling, som følge af registreringsafgiftens indfasning. Elbilvidens redaktion har været i dialog med Motorstyrelsen under udviklingen af værktøjet.

Er der afgift på elbiler?

Ja der er afgifter på elbiler, men du slipper meget billigere. Som ejer af en elbil skal du betale registreringsafgifter, ligesom ejere af plug-in hybrid-, benzin- og dieselbiler skal. Du kan dog som elbilejer nyde godt af de mere gunstige registreringsafgifter, fordi du har valgt en ’grøn’ bil. I de danske bilafgifter fra og med 2021 indgår bl.a. både flere rabatter og fradrag i udregningen af registreringsafgiften på elbiler, som kommer elbilejere til gode.

Hvordan beregnes registreringsafgiften for elbiler?

Elbilers registreringsafgift baserer sig grundlæggende på bilens pris inklusive moms. Inden registreringsafgiften kan beregnes, bliver elbilens afgiftspligtige værdi reduceret med et batterifradrag på 900 kroner per kilowatt-time for batterikapacitet optil 45 kilowatt-timer. Batterifradraget for en elbil på 45 kilowatt-timer eller derover vil være på 40.500 kroner. Batterifradraget falder hvert år frem mod 2025. Du kan se udviklingen i batterifradraget herunder:

 • 1.700 kroner i 2021
 • 1.300 kroner i 2022
 • 900 kroner i 2023
 • 500 kroner i 2024
 • 0 kroner i 2025

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin. Du betaler i 2023:

 • 25 procent i afgift op til de første 67.800 kroner af elbilens værdi
 • 85 procent af 67.800 til 210.600 kroner
 • og 150 procent af resten af elbilens pris.

Skalaknækkene stiger i 2024 til:

 • 25 procent i afgift op til de første 70.200 kroner af elbilens værdi
 • 85 procent af 70.200 til 218.100 kroner
 • og 150 procent af resten af elbilens værdi

Særlige fradrag for elbiler

Når beregningen for registreringsafgiften er klar, fratrækker man bundfradraget, som gælder for alle drivmidler på 22.600 kr., fra. Den værdi man får, er registreringsafgiften man skulle betale, hvis der var 100% afgift. Bundfradraget indeksreguleres fra 2023 med en årlig stigning på 2-3 procent. Elbiler og plugin-hybridbiler får desuden en særlig rabat på registreringsafgiften over en længere årrække, hvor ejerne af bilerne altså ikke skal betale fuld registreringsafgift. Registreringsafgiften stiger fra 2026 frem mod 2030 med 8 procentpoint hvert år. Fra 2031 stiger registreringsafgiften med 4 procentpoint hvert år frem mod 2035, hvor afgiften er 100 procent indfaset. Rabatten daler dog gradvist:

 • I 2022, 2023 og 2024 er rabatten for elbiler 60 procent
 • I 2025 er rabatten for elbiler 60 procent
 • I 2026 er rabatten for elbiler 52 procent
 • I 2027 er rabatten for elbiler 44 procent
 • I 2028 er rabatten for elbiler 36 procent
 • I 2029 er rabatten for elbiler 28 procent
 • I 2030 er rabatten for elbiler 20 procent
 • I 2031 er rabatten for elbiler 16 procent
 • I 2032 er rabatten for elbiler 12 procent
 • I 2033 er rabatten for elbiler 8 procent
 • I 2034 er rabatten for elbiler 4 procent
 • I 2035 er rabatten for elbiler 0 procent

Ekstra rabat på registreringsafgiften for elbiler

Derudover fratrækker man et bundfradrag, som også skal trækkes fra elbilens afgift. Bundfradraget er højt for elbiler og er i 2023 165.000 kroner. Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Bundfradraget for elbiler falder dog løbende og er i:

 • 2023 på 165.000 kr.
 • 2024 på 165.500 kr.
 • 2025 på 165.500 kr.
 • 2026 på 155.400 kr.
 • 2027 på 150.800 kr.
 • 2028 på 146.200 kr.
 • 2029 på 141.600 kr.
 • 2030 til og med 2035 på 137.000 kr.

Ud over registreringsafgiften skal du som elbilejer også betale ejerafgift. Læs også: Ejerafgift på elbiler

Værktøj til beregning af registreringsafgift

Elbiler

Du kan også beregne prisudviklingen på en specifik elbil i vores værktøj.

Download filen fra din browser, og indtast bilens værdi inklusiv moms samt batteristørrelsen i arket “2023” eller “2024”.

I filen er der et ark for hvert år frem til 2035.

Bemærk at beregneren kun kan anvendes til beregning af registreringsafgift for nye elbiler, og ikke kan anvendes til import.

Download værktøjet her

I værktøjet kan du selv beregne registreringsafgiften på elbiler. Året 2023 er opdateret så den tager højde for udviklingen fra indeksreguleringen og tilpasningsprocenten i 2023, som tilsammen udgør 3 procent. Bemærk, at der for årene 2024-2035 er tale om en vejledende beregning. Indeksreguleringen og leveringsomkostninger for nye køretøjer varierer fra år til år og vi har derfor estimeret dem. Procentsatsen for indeksreguleringen bestemmes af personskatteloven §20. I beregningerne for årene 2024-2035 er der regnet med en indeksregulering på 2,5 procent.

Registreringsafgift på plug-in hybridbiler

Plug-in hybridbilers registreringsafgift beregnes efter samme principper som elbilerne. Plugin-hybriderne får også batterifradrag, som er det samme som elbilernes batterifradrag.

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin som elbilerne. Se afsnittet herom for elbiler ovenfor.

Dernæst skal plugin-hybriderne betale CO2-tillæg for deres CO2 værdi. Dette beløb er 261 kr. pr. gr. CO2 som bilen udleder pr. km i 2023 og 270 kroner i 2024. CO2-tillæget indeksreguleres fra 2024 med en stigning på 3,5 procent. Bemærk, at plugin-hybrider som udleder 50 gr. CO2 pr. km og derudover ikke bliver betragtet som lavemissionsbiler og skal betale fuld afgift, som en fossilbil. Læs om CO2-tillægget på skat.dk. Når man har lagt CO2-tillægget til den beregnet afgift, skal man nu fratrække et bundfradrag. Plugin-hybrider får ligesom andre drivmidler et bundfradrag på 22.600 kr. Bundfradraget indeksreguleres fra 2023 med en stigning på 2-3 procent. Når man har fratrukket bundfradraget, så skal vi beregne indfasning for plug-in hybridbiler som får mindre rabat end elbilerne.

Plug-in hybridbiler får følgende rabat på registreringsafgiften:

 • I 2023 er rabatten for plug-in hybridbiler 45 procent
 • I 2024 er rabatten for plug-in hybridbiler 40 procent
 • I 2025 er rabatten for plug-in hybridbiler 35 procent
 • I 2026 er rabatten for plug-in hybridbiler 32 procent
 • I 2027 er rabatten for plug-in hybridbiler 29 procent
 • I 2028 er rabatten for plug-in hybridbiler 26 procent
 • I 2029 er rabatten for plug-in hybridbiler 23 procent
 • I 2030 er rabatten for plug-in hybridbiler 20 procent
 • I 2031 er rabatten for plug-in hybridbiler 16 procent
 • I 2032 er rabatten for plug-in hybridbiler 12 procent
 • I 2033 er rabatten for plug-in hybridbiler 8 procent
 • I 2034 er rabatten for plug-in hybridbiler 4 procent
 • I 2035 er rabatten for plug-in hybridbiler 0 procent

Derudover fratrækker man et bundfradrag der også skal trækkes fra plugin-hybridens afgift. Bundfradraget er lavere end elbiler og er i 2023 47.500 kroner. Bundfradraget falder løbende til:

 • 46.250 kr. i 2024
 • 45.000 kr. i 2025
 • 43.000 kr. i 2026
 • 41.000 kr. i 2027
 • 39.000 kr. i 2028
 • 37.000 kr. i 2029
 • Fra og med 2030 udgør fradraget 35.000 kr.

Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Du skal som ejer af en plug-in hybridbil ud over registreringsafgiften også betale en ejerafgift. Læs mere om beregning af ejerafgiften på plug-in hybridbiler her.

Værktøj til beregning af registreringsafgift

Plug-in hybridbiler

Du kan også beregne prisudviklingen på en specifik plug-in hybridbil i vores værktøj.

Download filen fra din browser, og indtast bilens værdi inklusiv moms, batteristørrelse samt CO2-udledning per km i arket “2024”.

I filen er der et ark for hvert år frem til 2035.

Bemærk at beregneren kun kan anvendes til beregning af registreringsafgift for nye elbiler, og ikke kan anvendes til import.

Download værktøjet her

I værktøjet kan du selv beregne registreringsafgiften på plug-in hybridbiler. Året 2024 er opdateret så den tager højde for udviklingen fra indeksreguleringen og tilpasningsprocenten i 2024, som tilsammen udgør 3 procent. Bemærk, at der for årene 2025-2035 er tale om en vejledende beregning. Indeksreguleringen og leveringsomkostninger for nye køretøjer varierer fra år til år og vi har derfor estimeret dem. Procentsatsen for indeksreguleringen bestemmes af personskatteloven §20. I beregningerne for årene 2025-2035 er der regnet med en indeksregulering på 2,5 procent.