elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Try Edge

Registreringsafgift

Reglerne for registreringsafgifter for elbiler er i øjeblikket i en overgangsperiode, fordi kommissionen for grøn omstilling af personbiler – også kaldet Eldrup-kommissionen – har arbejdet på anbefalinger til en helt ny struktur for bilafgifter.

Anbefalingerne blev offentliggjort den 7. september 2020. Herefter er Regeringen kommet med et udspil på området i slutningen af september 2020, som Folketingets partier i øjeblikket forhandler om. Nedenstående er de gældende regler, som må forventes at ændre sig, når en endelig aftale er forhandlet færdig.

Foto: E.ON

Som ejer af en elbil skal du betale registreringsafgifter ligesom for benzin- og dieselbiler. Endnu nyder elbilejere dog fordel af gunstigere afgifter, da registreringsafgiften indfases trinvist frem mod 2023. Som for andre biler er elbilers registreringsafgift baseret på bilens pris inklusiv moms – 85 procent op til 197.700 kroner og 150 procent af resten.

Sådan beregnes registreringsafgiften for elbiler:

Inden registreringsafgiften beregnes bliver elbilens afgiftspligtige værdi reduceret med:

  • et batterifradrag på 1.700 kroner per kilowatt-time batterikapacitet optil 45 kWh.
  • et fradrag for airbags på 1.280 kroner per styk for 3.-6. airbag.
  • et fradrag for 5 stjerner i Euro NCAP-testen på 8.000 kroner.

Når registreringsafgiften er beregnet, gives et afslag for god brændstofeffektivitet – 4.000 kroner per liter over 20 km/l. – under ejerafgift kan du se, hvordan en elbils brændstofforbrug beregnes. Herefter deles registreringsafgift med fem – det vil sige, at elbilejeren betaler 20 procent af den afgift en benzin- eller dieselbil skal betale (2020-tal). Slutteligt gives et bundfradrag på 40.000 kroner (2020).

Beregningen betyder, at der i overgangsperioden for en elbil op til omkring 400.000 kroner i 2019 og 2020 reelt ikke skal betales registreringsafgift. Frem til udgangen af 2022 skal alle elbiler gradvist betale mere i registreringsafgift. Registreringsafgiften på elbiler og plug-in hybrider beregnes på samme måde som for benzin og dieselbiler.

Registreringsafgiften bliver i de kommende år indfaset sådan:

  • 20 procent for elbiler, som er indregistreret mellem 2016-2020. I 2020 og 2021 gives et batterifradrag på 1.700 kroner/kilowatt-time op til 45 kWh, herefter bortfalder batterifradraget. Det særlige bundfradrag i registreringsafgiften på 40.000 kroner i 2019 og 2020 betyder, at de fleste elbiler i praksis op til 400.000 kroner i 2019 og 2020 ikke betaler registreringsafgift. Herefter bortfalder fradraget.
  • 65 procent af satsen i 2021.
  • 90 procent af satsen i 2022.
  • 100 procent af satsen for tilsvarende køretøjer med fuld registreringsafgift i 2023 og frem.

Særligt for plug-in hybridbiler

For plug-in hybridbiler beregnes registreringsafgiften efter registreringsafgiftslovens § 5 c. Der betales registreringsafgift efter almindelige regler for personbiler. I 2020 betales registreringsafgift, hvor brændstofforbrug er opgjort uden elforbruget. Hertil tillægges 20 procent af differencen mellem registreringsafgiften opgjort, når elforbruget medtages i beregningen af tillæg/fradrag for brændstofforbrug, og når det ikke medtages. Tillægget stiger til 65 procent i 2021, 90 procent i 2022 og 100 procent i 2022 og frem.

Der gælder de samme fradrag for batteri og bundfradrag, som gælder for elbiler.