elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Try Edge

Køb og udbud af ladeinfrastruktur

Hvis I vælger at sende indkøbet af ny ladeinfrastruktur i udbud, kan det ske ved at invitere ladeoperatører til at afgive et tilbud under de gældende udbudsregler. Ladeoperatøren vil sandsynligvis byde ind med en abonnementsordning, hvor de står for vedligeholdelse, drift og administration af ladestandernes brugere mod gebyr. En kontrakt vil typisk vare 3-5 år. Husk, at det er et krav at indhente minimum tre tilbud.

Husk også, at EU’s AFI-direktiv stiller krav om, at elbilister ikke behøver særlige abonnementer for at kunne lade, men at alle kan lade til rimelige priser.

Hvis I ønsker inspiration til udbud, kan I læse Bornholm Regionskommunes kravspecifikationer her. Vær opmærksom på, at det er et forsøgsprojekt med eksterne midler. Ønsker I at vide mere om Bornholms udbud, kan I kontakte Flaadestyring@brk.dk

Foto: E.ON