elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Køb og udbud af ladeinfrastruktur

Hvis I vælger at sende indkøbet af ny ladeinfrastruktur i udbud, kan det ske ved at invitere ladeoperatører til at afgive et tilbud under de gældende udbudsregler. Ladeoperatøren vil sandsynligvis byde ind med en abonnementsordning, hvor de står for vedligeholdelse, drift og administration af ladestandernes brugere mod gebyr. En kontrakt vil typisk vare 3-5 år. Husk, at det er et krav at indhente minimum tre tilbud.

Husk også, at EU’s AFI-direktiv stiller krav om, at elbilister ikke behøver særlige abonnementer for at kunne lade, men at alle kan lade til rimelige priser.

Webinar om Vejdirektoratets vejledning til udbud og indkøb af ladeinfrastruktur

Tirsdag den 28. februar 2023 afholdte KKRs VIP 100% grønne drivmidler og Region Sjællands Taskforce for indkøb af ladestandere et webinar om udbud af ladestandere i kommuner. Vejdirektoratet og Kammeradvokaten/Poul Schmith deltog med præsentationer. Du kan se webinaret herunder:

Inspiration til udbud af ladeinfrastruktur

Herunder kan I se eksempler på hvordan andre kommuner og regioner har udbudt ladeinfrastruktur, samt hvilke krav de havde til tilbudsgiverne. Hvis I er interesseret i at se eksempler på kontrakter for køb og udbud af ladeinfrastruktur, kan I se dem her.

Eksempler efter AFI-lovens §2 trådte i kraft (april 2022)

Hvidovre Kommune

Her kan du læse Hvidovre Kommunes udbudsbetingelser for ladeinfrastruktur fra oktober 2022.

 

Læs udbudsbetingelserne her
Hvidovre Kommunelogo

Eksempler fra før AFI-lovens § 2 trådte i kraft

Region Hovedstaden

Her kan I læse om Region Hovedstadens udbud af ladeinfrastruktur.

I kan læse om kravsspecifikationerne, samt benytte jer af pristrappen for beregning af kWh pris.

Læs kravsspecifikationerne her
Webinar om puljen til grøn drivmiddelinfrastruktur til erhvervstransport

Bornholms Regionskommune

Hvis I ønsker inspiration til udbud, kan I læse Bornholm Regionskommunes kravspecifikationer her. Vær opmærksom på, at det er et forsøgsprojekt med eksterne midler. Ønsker I at vide mere om Bornholms udbud, kan I kontakte Flaadestyring@brk.dk

Læs kravsspecifikationerne her
Webinar om pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og bekendtgørelse om offentlige ordregivere

Lyngby Taarbæk Kommune

Her kan I læse om hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune gjorde da de udbød ladeinfrastruktur til deres offentlige p-pladser i 2021.

Du kan læse kravspecifikationer og konkurrencebetingelserne her.

Læs kontraktudkastet her.

Ballerup Kommune

Her kan du læse om hvordan Ballerup Kommune har udbudt ladeinfrastruktur. Læs kravspecifikationerne her.

 

Læs udbudsbetingelser her

Roskilde Kommune

Her kan du læse en annoncering til ladeinfrastruktur fra Roskilde Kommune. Bemærk at det ikke er et reelt udbud, på grund af manglende hjemmel.

Læs annonceringen her
Roskilde Kommune