elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Totale omkostninger (TCO)

Vi vil på denne side se nærmere på totaløkonomien (TCO) ved el-lastbiler og laver et løbende beregningseksempel på siden. Nederst på siden kan I finde vores TCO-værktøj, så I kan beregne omkostningerne for en el-lastbil ved jeres kørselsmønster.

Foto: Region Hovedstaden

En TCO består dels af etableringsomkostninger, altså indkøb af el-lastbilen samt de løbende driftsomkostninger til drivmidler, service, forsikring og afgifter.

Udgangspunktet for beregningerne på denne side er de nuværende niveauer (maj 2024) omkring serviceaftaler og afgifter, men der tages også betragtning af de kommende kilometerbaserede afgifter der træder i kraft i 2025. Startåret for beregningerne er sat til 2024, hvilket påvirker hvornår de kommende afgifter indtræder.

På denne side gennemgår vi de enkelte elementer, som indgår og medregnes i vores TCO beregner nederst på siden. I regneeksemplerne på siden tages der udgangspunkt i, at køretøjet gennemsnitligt kører 90.000 km per år, at køretøjet beholdes i flåden i 8 år inden udskiftning samt at køretøjet fastholder 10 procent i restværdi efter endt service.

Finansieringsmodel til finansiel leasing

På denne side har vi gennemgået de forskellige elementer som indgår i en totaløkonomisk beregning. Dertil har vi undervejs opstillet en række regneeksempler baseret på nogle forudindtagede værdier.

Ønsker I at lave en totaløkonomisk beregning, som er skræddersyet til dit kørselsmønster, finansieringsmuligheder, strømpris med videre, kan I benytte vores TCO-værktøj nedenunder.

TCO værktøj

Ønsker du at lave en totaløkonomisk beregning, som er skræddersyet til dit kørselsmønster, finansieringsmuligheder, strømpris med videre, kan du benytte vores TCO-værktøj nedenunder.

Download værktøjet her

Etablering

I dette afsnit gennemgås de etableringsomkostninger, der er forbundet med omstillingen til el-lastbiler. Dette indebærer omkostningen til erhvervelsen af selve køretøjet.

Indkøb af lastbil

Lastbiler med elektrisk drivlinje er dyrere at indkøbe end de tilsvarende biler med dieselmotorer. Som en tommelfingerregel, baseret på information fra forskellige kilder i markedet, koster en lastbil med elektrisk drivlinje cirka to til tre gange så meget, som en tilsvarende konventionel lastbil.

Eftersom der er væsentlig forskel i forhold til meromkostning i indkøbsprisen for el-lastbilerne, udgør bidrag til finansiering også en væsentlig faktor. Således spiller renteniveauet ind på TCO’en og er meget afhængig af den sikkerhed der kan stilles overfor en given långiver.

Leasing kan derfor være en model der kan overvejes og som, udover at afhjælpe i forhold til sikkerhedsstillelse, også kan være en fordel i relation til vurdering af restværdi efter endt leasingperiode. Batteriet er det, med længder, dyreste enkeltkomponent i el-lastbilen og der kan være stor forskel på hvordan finansielle institutioner, herunder leasingselskaber, vurderer restværdien af et givent batteri. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at få tilbud fra forskellige leasingselskaber. I vores TCO tager vi udgangspunkt i at køretøjet har en restværdi på 10 procent efter tjeneste.

Regneeksempel

Der tages udgangspunkt i at køretøjet har en købspris på 3.000.000 kroner, at lånet er finansieret med en udbetaling på nul kroner, at der ikke er modtaget offentlige tilskud, samt at lånet har en rente på 3 procent. Dette vil sammenlagt betyde en månedlig omkostning på 32.339 kroner og en pris per kilometer på 4,31 kroner.

Offentlige tilskud til indkøb af grønne lastbiler

For at hjælpe markedet i gang og gøre det mere rentabelt at overgå til el-lastbiler gives der fra tid til anden adgang til statslige puljer, hvor der kan søges om tilskud til indkøb af el-lastbiler. I kan finde en oversigt over nuværende og kommende puljer her.

Du kan se den seneste pulje til el-lastbiler her.

Drift

På driftssiden er den klart væsentligste parameter prisen på drivmidlet – altså i tilfældet med el-lastbiler udgiften til strøm. Ud over drivmiddel skal der indregnes service og vedligehold, forsikring, samt afgifter.

Drivmiddel

Når man kigger på udgifter til drivmiddel på el-lastbiler, kan man opdele lastbilerne i to kategorier; Dem som kan klare den daglige kørsel på én opladning, og dem som kører mere end det. Denne opdeling betyder at der i praksis er to forskellige lademønstre, som har en væsentlig betydning for udgiften til drivmiddelposten. Der er dem som har mulighed for at foretage alt opladning på egne matrikler, og dem som vil mikse ladning på egen matrikel og brug af offentligt ladenetværk.

Lader man el-lastbilen på egen matrikel skal der, udover momsen, ikke betales el-afgift (på nær 0,4 øre/kWh) af strømmen, da momsregistrerede virksomheder er berettiget til at få godtgjort afgiften på el.

Når I lader ude kan I som udgangspunkt kun få refunderet momsen, medmindre andet er aftalt med ladeoperatøren.

Ladning ved depot

Ladning på egen matrikel vil som udgangspunkt altid være den billigste løsning, og derfor bør størstedelen af ens ladning foregå på egen matrikel. Strømpriserne har dog de seneste par år været meget fluktuerende, hvorfor det kan være svært at vide på forhånd hvad den præcise udgift til strøm vil være. Jeres virksomhed har dog mulighed for at sikre sig den billigste strøm ved egne matrikler, og derved påvirke omkostningerne til el til flåden. Det er derfor meget relevant for vognmænd at se nærmere på mulighederne for lokal produktion af el, eventuelt via solceller på garageanlæggene, men også her se nærmere på etableringsomkostninger, tilslutningsomkostninger og eventuelt lagring af strøm, så ladning kan foretages på tidspunkter hvor det er optimalt i forhold til elpriserne. Se mere om etablering af ladeinfrastruktur her.

Regneeksempel 1 – 100 procent ladning ved depot

I indeværende regneeksempel ligger vi på forbrugssiden ind, at el-lastbilen forbruger 1,3 kWh per kilometer, hvilket formentlig er et rimeligt skøn set hen over hele året (om vinteren ligger forbruget lidt højere end om sommeren grundet batteriernes ringere effektivitet ved kolde temperaturer).

Dertil har vi taget udgangspunkt i de gennemsnitlige elpriser fra det første halvår af 2023, hvilket var 1,07 kroner per kWh eksklusive moms og elafgift.

Med et forbrug på 90.000 km om året, svarende til 7.500 km per måned, vil drivmiddelsposten udgøre 10.433 kroner, svarende til en pris på 1,39 kroner per km.

80 procent ladning ved depot

Kører man mere end 300 km om dagen, og dermed når ud over el-lastbilens rækkevidde, skal man ind og vurdere hvordan man bedst får etableret lademulighed i løbet af arbejdsdagen i de ladevinduer der er tilgængelige. Er det mest optimale at lade undervejs på ruten ved offentlige ladere, eller vil det være hensigtsmæssigt, at returnere til depotet og lade op dér, eventuelt i forbindelse med lastning/tømning af lastbilen?

I dette afsnit tages der udgangspunkt i at det ikke er muligt for chaufføren at returnere til depotet i løbet af ruten for at oplade batteriet.

Når det gælder den tunge transport, så forventes det at op mod 80 procent af opladningen vil ske i depot hos vognmændene. Kun de resterende 20 procent vil ske på ruten ved offentligt tilgængelige ladestandere. De primære aftagere vil være nationale og internationale transporter, som vil have behov for opladning langs ruten, primært langs de store transportkorridorer.

Der kan således være store variationer i den pris der betales for strøm for den enkelte vognmand, så det vil være op til den enkelte vognmand at finde frem til den løsning, der er mest optimal i forhold til de aktuelle biler, ruter, kørselsmønstre med videre. Prisen for opladning af el-lastbilen ved en hurtiglader er tilsvarende også noget højere. Priserne kan også her variere en hel del og det vil være relevant for vognmanden, at indgå aftale med selskabet om en kundeaftale, eventuelt baseret på et givent forbrug eller en abonnementsordning. Det er forventeligt, at prisen for hurtigladning vil ligge på 4,50 til 6,50 kroner per kWh inkl. moms.

Regneeksempel 2 – 80 procent hjemmeladning

I forhold til beregningerne på denne side har vi taget udgangspunkt i en gennemsnitspris på offentlig lynladning i første halvår af 2023 på 4,22 kroner per kWh og at 20 procent af forbruget dækkes ved opladning ved offentlige ladestandere.

Samlet set ligger vi i TCO-beregningerne altså på en kalkuleret pris på 1,39 kroner per kilometer for el-lastbilerne for den del af forbruget der lades via depotladning og 5,49 kroner per km for ladning der foregår via det offentligt ladenetværk.

Sammenlagt giver det en pris per km på 2,21 kroner og en månedlig omkostning på 16.575 kroner til el.

Service og forsikring

El-lastbiler forventes at have lavere udgifter til service og vedligehold eftersom en elektrisk drivlinje dels består af markant færre dele, hvilket betyder at færre dele kan gå i stykker og kræver udskiftning/reparation, og dels fordi der ikke er så mange væsker involveret, som i en konventionel motor.

Dette er dog ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, men branchen forventer, at det på sigt bør være 25 til 40 procent billigere at servicere en el-lastbil.

Årsagen til at serviceomkostningerne på el-lastbiler endnu ikke er tilsvarende forventningerne, hænger sammen med flere forhold, blandt andet at der er en højere kompleksitet i batterierne på el-lastbilerne men også, at lastbilproducenterne på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkeligt kendskab og erfaring med holdbarheden af batterierne, og dermed dækker en risiko ind via forhøjede priser på serviceaftaler. Det forventes dog, som tidligere beskrevet, at priserne på serviceaftalerne vil falde, i takt med at kendskabet og erfaringerne med el-lastbilernes komponenter, specielt batterierne, øges.

En god tommelfingerregel for omkostningerne for dæk, er 1,5 øre per dæk per måned.

Ved forsikring gælder samme problematik. Det begrænsede kendskab til teknologien gør, at priserne på nuværende tidspunkt kan være højere end hvad man forventer de vil være på sigt.

Regneeksempel

I indeværende eksempel tages der udgangspunkt i en serviceomkostning på 7.685 kroner per måned, dækomkostninger på 900 kroner per måned og en forsikringsudgift på 1.476 kroner per måned. Sammenlagt udgør service og forsikringsposten 10.061 kroner per måned, svarende til 1,34 kroner per km.

Afgifter

På nuværende tidspunkt gælder vejbenyttelsesafgiften, som I kan læse mere om på denne side.

Denne afgift bliver i 2025 erstattet af en ny kilometerbaseret vejafgift, som I kan læse mere om på denne side.

Regneeksempel

For den nuværende afgiftsstruktur til og med 2024 tages der udgangspunkt i Euronormklassen II eller renere, og at køretøjet har højst tre aksler.

For den kommende afgiftsstruktur fra 2025 tages der udgangspunkt i, at køretøjet har en totalvægt på over 32 ton og kører blandet kørsel i miljøzoner, øvrige zoner og ikke-omfattede zoner i en fordeling på henholdsvis 1, 76 og 23 procent per kategori.

Fra 2028, hvor hele vejnettet er omfattet er der taget udgangspunkt i en fordeling på 99 og 1 procent i henholdsvis øvrige zoner og miljøzoner.

Dette giver en gennemsnitlig afgift på 0,15 kroner per km, svarende til 1.125 kroner per måned.

Dette giver en sammenlagt TCO på 60.117 kroner per måned og en pris per km på 8,02 kroner.

Finansieringsmodel til finansiel leasing

På denne side har vi gennemgået de forskellige elementer som indgår i en totaløkonomisk beregning. Dertil har vi undervejs opstillet en række regneeksempler baseret på nogle forudindtagede værdier.

Ønsker I at lave en totaløkonomisk beregning, som er skræddersyet til dit kørselsmønster, finansieringsmuligheder, strømpris med videre, kan I benytte vores TCO-værktøj nedenunder.