elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Opsæt ladestandere på virksomheden

For at oplade jeres elbiler, eller tilbyde strøm til kunder og medarbejderes elbiler, skal I opsætte en ladefacilitet til bilerne.

Opsæt ladestandere på virksomheden
Foto: Region Hovedstaden

Etablér ladestandere

Når I installerer ladestandere er der udgifter til gravearbejde, reetablering, Når I installerer ladestandere er der udgifter til gravearbejde, reetablering, eventuelle gennemboringer, kabler, kabelføring, installation, montering, aktivering og idriftsætning. De udgifter varierer afhængig af forholdene på virksomhedens grund – især er afstanden fra eltavlen til ladestanderen væsentlig. Samtidig afhænger udgiften af, om I har nok ampere til rådighed i jeres elinstallation til det antal ladestandere, der passer til virksomhedens behov.

Som virksomhed bør I checke:

Hvor langt I kører og brændstof

Det er vigtigt, at I kender de præcise kilometertal og forbrug af brændstof på jeres nuværende biler. Det giver et overblik over de faktiske udgifter til strøm, når I skal skifte til el. På den måde kan I nemt vurdere elbilens drift i forhold til fossilbiler.

Kender I:

 • Hvert køretøjs daglige kilometer-tal?
 • Hvert køretøjs årlige tilbagelagte kørsel?
 • Hvert køretøjs årlige brændstofforbrug?

Om I har ampere nok til rådighed?

Når jeres elbiler skal oplades, skal I sikre, at I har ampere nok til rådighed. En ladestander med to ladeudtag på 11 kW kræver som udgangspunkt 32 ampere.

Flere ladeoperatører tilbyder dog intelligente ladestandere, der kan balancere den tilgængelige strøm og faserotere. Den type ladestander kræver derfor ikke ligeså mange ampere per udtag.

Hos Radius kan du se belastningen af den lokale netstation, som med fordel kan anvendes til planlægningen af ladeinfrastruktur. Her kan du se et kort over belastningen af netstationen på en specifik adresse, og se om der er plads til opsætningen af ladeinfrastruktur på den nuværende installation, eller om elnettet skal udbygges.

Hvor mange p-pladser skal have ladestander? Også i fremtiden?

Vurdér størrelsen af jeres bilflåde, hvor meget og hvor tit skal de lade? Det er også en god idé at fremtidssikre – altså kigge ind i krystalkuglen – vil jeres behov vokse de kommende år? Det er nemlig oftest det forberedende arbejde med kabelføring og gravearbejde til ladeudstyret, der udgør den største post i etableringen.

Selvom I kun har brug for én ladestander nu, kan det derfor være smart at forberede jer til flere ladestandere fremover. For salget af elbiler til både private og erhverv er stigende.

Forklaring på det el-tekniske

 • Kilowatt = kW
  Det er den effekt, som en ladestander kan tilføre bilens batteri. Jo højere kW, des større og hurtigere ladning af batteriet.
 • Kilowatttime = kWh
  En måleenhed for vores elforbrug og energienhed. En elbils batteristørrelse opgøres i kWh.
 • Faser
  En normal stikkontakt i hjemmet er 1-faset, mens ovn eksempelvis er 2-faset. Til ladning af elbiler anbefales en 3-faset elinstallation for at kunne oplade hurtigere og sikrere.
 • Ampere
  Strømstyrken måles i ampere, hvilket beskriver antallet af elektroner, der løber gennem en ledning per sekund.

 

En ladestander er en investering i fremtiden. Tænk derfor i at fremtidssikre jeres løsning, så jeres ladeinfrastruktur kan servicere endnu flere elbiler om nogle år.

Hver virksomheds elinstallationer og lokation i forhold til elforsyningen er forskellig. Den billigste løsning er som udgangspunkt at etablere ladebokse på husmuren. At nedgrave kabler i jorden til fritstående ladestandere er en mere omkostningstung investering. Prisen afhænger af underlaget – eksempelvis asfalt, trærødder eller græsareal

Der findes mange løsninger til at oplade elbilerne i jeres bilflåde. I kan bede om et totaltilbud på at etablere, installere og drive ladestandere eller I kan vælge selv at stå for driften af ladestanderne. For nogle virksomheder kan en enkelt ladeboks være nok, mens det for andre kan være en idé at installere flere typer ladestandere. Det afhænger af virksomhedens elinstallationer og behov.

Godtgørelse af elafgift til opladning af el-køretøjer

Virksomheder kan få godtgjort elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af registrerede elbilers batterier på de af virksomheden drevne ladestandere, herunder hurtigladere, når ladestanderen drives for virksomhedens regning og risiko, og virksomheden er involveret i driften heraf. Det fremgår af SKM2020.12.SR, at det ejendomsretlige ejerforhold til ladestanderen ikke er afgørende for muligheden for godtgørelse. Endvidere godtgøres elafgift af elektricitet forbrugt til opladning af batterier på batteriskiftestationer. Elbilvirksomheden skal således alene betale elafgift med 0,4 øre pr. kWh elektricitet, der anvendes til opladning af batterier i registrerede eldrevne biler. Det betyder, at elafgiften godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kWh.

Elafgiftslovens krav om, at elektriciteten skal være forbrugt af virksomheden, anses for at være opfyldt i dette særlige tilfælde. Vedrørende forbrugskriteriet er der tale om et særligt tilfælde, der ikke kan overføres på andre områder. 

Tilbagebetalingen efter særordningen ydes i øvrigt i overensstemmelse med de øvrige bestemmelser i ELAL §§ 11, 11 a og 11 c.

Tilbagebetaling ydes uanset bestemmelsen i ELAL § 11, stk. 5, om fradragsret i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. Elbilvirksomheden skal således ikke i dette særlige tilfælde opfylde betingelsen om, at fradragsretten gælder i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for moms for elektricitet og varme. 

Udbydere på markedet

Der findes mange forskellige udbydere af ladestandere og -bokse til erhverv på markedet. Hos ladeoperatørerne kan jeres virksomhed købe eller leje ladeudstyr og eventuelt få abonnement eller serviceaftale med i løsningen. De tilbyder en række forskellige lade- og pakkeløsninger, hvor ladeoperatøren står for både at etablere, installere, servicere og drive ladestanderne. Langt de fleste løsninger passer både til elbiler og plug-in hybridbiler.

Ladeoperatørerne kan hjælpe med, hvilke ladeløsninger, der passer til jeres virksomhed. Eksempelvis kan det være en løsning med ladestandere, der oplader jeres elbiler om natten – og samtidig kan benyttes af kunder og medarbejdere om dagen. Men det kan også være hurtigladere på virksomhedens forskellige matrikler, så de kørende medarbejdere hurtigt kan lade op.

Der findes mange forskellige ladebokse, med mange forskellige funktioner, som kan være brugbare for dig. Herunder er en liste med forskellige funktioner som understøttes af forskellige ladebokse eller serviceproviders via deres apps:

 • Mulighed for at tilvælge at ladning kun skal foregå når der produceres strøm fra tilsluttede solpaneler
 • Mulighed for at få refusion for elafgifter
 • Kan vælge at lade når strømmen er billigst eller grønnest
 • Aflade bilens batteri og sælge strømmen til det kollektive elnet
 • Lav faste priser for eksempelvis gæster
 • Opret forskellige brugere til forskellige biler.
 • Loadingsharing så strømmen bliver fordelt mellem laderne og bilerne, så alle får den samme mængde strøm, eller nogle biler prioriteres højere end andre

Guide til flådeejere

Til dig der skal indkøbe elbiler og ladestandere til virksomhedens bilflåde

Læs guiden her

Teknik for jer, der vil vide mere

Med almindelig opladning med vekselstrøm (AC) anvendes bilens on-board-omformer til at konvertere strøm fra elnettet til bilens batteri. Ladestandere og -bokse findes med forskellig kilowatt (kW), som er den maksimale effekt, en lader kan tilføre bilen. Løsninger ligger oftest på 3,7, 11 og 22 kW, og prisforskellen er ofte ikke stor.

Ved hurtigladere og lynladere er strømmen allerede konverteret til jævnstrøm (DC), og her lader ladestanderen direkte på batteriet uden om bilens on-board-omformer. Standarderne for lynladning varierer fra 20 til 25 kW, 50 til 100, 150 og 350 kW i effekt.

Hvor lang tid tager det så at lade op til en tur på 100 kilometer?

Det afhænger blandt andet af:

 • Køretøjets forbrug (kWh/km)
 • Køretøjets maksimale modtageeffekt (kW)
 • Ladestanderens maksimale effekt (kW)
 • Ladetype (AC/DC)

I Region Hovedstadens guide til flådeejere kan du på side 5-6 finde eksempler på tidsestimater for opladning til 100 kilometer blandet kørsel for mere end 15 forskellige elbiler.

Vil du vide mere om ladestik i biler og standere, så læs mere her.

Ladeinfrastruktur før, under og efter byggeriet

Copenhagen Electric har i 2023 udarbejdet tre guides til hvordan man kan indtænke ladeinfrastruktur til byggeriet før, under og efter byggeriet er igangsat, som du kan læse herunder:

Rapport om potentialerne for smartladning og V2X for virksomheder

Smartladning og V2X

Copenhagen Electric har i 2023 lavet denne rapport, som tilbyder en oversigt over markedet for smartladning og V2X-teknologier i virksomheder, belyst gennem casestudier. Disse studier giver indblik i implementering, økonomi og praktisk anvendelse af teknologierne.

Læs rapporten her
Smartladning og V2X rapport