elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Opsæt ladestandere på virksomheden

For at oplade jeres elbiler, eller tilbyde strøm til kunder og medarbejderes elbiler, skal I opsætte ladestandere eller væghængte ladebokse til bilerne.

Opsæt ladestandere på virksomheden
Foto: Region Hovedstaden

Udbydere på markedet

Der findes mange forskellige udbydere af ladestandere og -bokse til erhverv på markedet. Du kan finde en liste over aktørerne her.

Hos ladeoperatørerne kan jeres virksomhed købe eller leje ladeudstyr og eventuelt få abonnement eller serviceaftale med i løsningen. De tilbyder en række forskellige lade- og pakkeløsninger, hvor ladeoperatøren står for både at etablere, installere, servicere og drive ladestanderne. Langt de fleste løsninger passer både til elbiler og plug-in hybrid biler.

Ladeoperatørerne kan hjælpe med, hvilke ladeløsninger, der passer til jeres virksomhed. Eksempelvis kan det være en løsning med ladestandere, der oplader jeres elbiler om natten – og samtidig kan benyttes af kunder og medarbejdere om dagen. Men det kan også være hurtigladere på virksomhedens forskellige matrikler, så de kørende medarbejdere hurtigt kan lade op.

Guide til flådeejere

Til dig der skal indkøbe elbiler og ladestandere til virksomhedens bilflåde

Læs guiden her

Etablér ladestandere

Når I installerer ladestandere er der udgifter til gravearbejde, reetablering, eventuelle gennemboringer, kabler, kabelføring, installation, montering, aktivering og idriftsætning. De udgifter varierer afhængig af forholdene på virksomhedens grund – især er afstanden fra eltavlen til ladestanderen væsentlig. Samtidig afhænger udgiften af, om I har nok ampere til rådighed i jeres elinstallation til det antal ladestandere, der passer til virksomhedens behov.

Som virksomhed bør I checke:

Hvor langt I kører og brændstof

Det er vigtigt, at I kender de præcise kilometertal og forbrug af brændstof på jeres nuværende biler. Det giver et overblik over de faktiske udgifter til strøm, når I skal skifte til el. På den måde kan I nemt vurdere elbilens drift i forhold til fossilbiler.

Kender I:

 • Hvert køretøjs daglige kilometer-tal?
 • Hvert køretøjs årlige tilbagelagte kørsel?
 • Hvert køretøjs årlige brændstofforbrug?

Om I har ampere nok til rådighed?

Når jeres elbiler skal oplades, skal I sikre, at I har ampere nok til rådighed. En ladestander med to ladeudtag på 11 kW kræver som udgangspunkt 32 ampere.

Flere ladeoperatører tilbyder dog intelligente ladestandere, der kan balancere den tilgængelige strøm og faserotere. Den type ladestander kræver derfor ikke ligeså mange ampere per udtag.

Hvor mange p-pladser skal have ladestander? Også i fremtiden?

Vurdér størrelsen af jeres bilflåde, hvor meget og hvor tit skal de lade? Det er også en god idé at fremtidssikre – altså kigge ind i krystalkuglen – vil jeres behov vokse de kommende år? Det er nemlig oftest det forberedende arbejde med kabelføring og gravearbejde til ladeudstyret, der udgør den største post i etableringen.

Selvom I kun har brug for én ladestander nu, kan det derfor være smart at forberede jer til flere ladestandere fremover. For salget af elbiler til både private og erhverv er stigende.

Forklaring på det el-tekniske

 • Kilowatt = kW
  Det er den effekt, som en ladestander kan tilføre bilens batteri. Jo højere kW, des større og hurtigere ladning af batteriet.
 • Kilowatttime = kWh
  En måleenhed for vores elforbrug og energienhed. En elbils batteristørrelse opgøres i kWh.
 • Faser
  En normal stikkontakt i hjemmet er 1-faset, mens ovn eksempelvis er 2-faset. Til ladning af elbiler anbefales en 3-faset elinstallation for at kunne oplade hurtigere og sikrere.
 • Ampere
  Strømstyrken måles i ampere, hvilket beskriver antallet af elektroner, der løber gennem en ledning per sekund.

 

En ladestander er en investering i fremtiden. Tænk derfor i at fremtidssikre jeres løsning, så jeres ladeinfrastruktur kan servicere endnu flere elbiler om nogle år.

Hver virksomheds elinstallationer og lokation i forhold til elforsyningen er forskellig. Den billigste løsning er som udgangspunkt at etablere ladere langs husmuren. At nedgrave kabler i jorden til fritstående ladestandere er en mere omkostningstung investering. Prisen afhænger af underlaget – eksempelvis asfalt eller græsareal – og jordens tilstand.

Der findes mange løsninger til at oplade elbilerne i jeres bilflåde. I kan bede om et totaltilbud på at etablere, installere og drive ladestandere. For nogle virksomheder kan en enkelt ladeboks være nok, mens det for andre kan være en idé at installere flere typer ladestandere. Det afhænger af virksomhedens elinstallationer og behov.

Teknik for jer, der vil vide mere

Med almindelig opladning med vekselstrøm (AC) anvendes bilens on-board-omformer til at konvertere strøm fra elnettet til bilens batteri. Ladestandere og -bokse findes med forskellig kilowatt (kW), som er den maksimale effekt, en lader kan tilføre bilen. Løsninger ligger oftest på 3,7, 11 og 22 kW, og prisforskellen er ofte ikke stor.

Ved hurtigladere og lynladere er strømmen allerede konverteret til jævnstrøm (DC), og her lader ladestanderen direkte på batteriet uden om bilens on-board-omformer. Standarderne for lynladning varierer fra 20 til 25 kW, 50 til 100, 150 og 350 kW i effekt.

Hvor lang tid tager det så at lade op til en tur på 100 kilometer?

Det afhænger blandt andet af:

 • Køretøjets forbrug (kWh/km)
 • Køretøjets maksimale modtageeffekt (kW)
 • Ladestanderens maksimale effekt (kW)
 • Ladetype (AC/DC)

I Region Hovedstadens guide til flådeejere kan du på side 5-6 finde eksempler på tidsestimater for opladning til 100 kilometer blandet kørsel for mere end 15 forskellige elbiler.

Vil du vide mere om ladestik i biler og standere, så læs mere her.