elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Try Edge

Hvad koster ladeinfrastruktur?

For at have det rette beslutningsgrundlag når I skal lave en strategi for et område eller en bys ladeinfrastruktur, er det vigtigt at have realistiske estimater for, hvad det koster at etablere ladestanderne. Det klæder politikerne på til beslutningen.

Foto: E.ON

Her finder I nogle estimater på, hvad det kan koste for en kommune at etablere ladestandere. Priser vil selvfølgelig variere, hvis der eksempelvis skal graves langt for at etablere elforsyningen eller genetableres asfalt eller brolægning. Der kan også være forskel på priser fra forskellige udbydere af ladeudstyr. For et retvisende billede for jeres kommune kræver det information om jeres specifikke forhold.

LaderKilowattOmkostningsestimat i kronerInklusiv
1
dobbeltlader
Max 22 kW
2 ladestandere
60.000 – 70.000Dobbeltladestandere med intern eltavle
Tilslutningsbidrag på 35 A
Entreprise/tilslutning
2 dobbeltladereMax 22 kW
4 ladestik
100.000 – 120.000 1 styk styreskab
2 styk dobbelte ladestandere
Tilslutningsbidrag på 50-63 A
Entreprise/tilslutning
1 DC hurtiglader24 kW DC
(jævnstrøm)
80.000 – 110.0001 styk væghængt hurtiglader på 24 kW
1 styk væghængt lader med CCS
Eksisterende forsyning anvendes
Entreprise/tilslutning
1 hurtigladerMax 50-75 kW300.000 – 350.000 Ladestander med CCS og eventuelt med CHAdeMO stik og/eller AC 22 kW
Tilslutningsbidrag på 125 A
Entreprise/tilslutning
1 lynladerMax 150 kW650.000 – 750.000 med fuldt tilslutningsbidrag på 250 A 1 styk væghængt hurtiglader på 24 kW med 1 eller 2 CCS-kabler samt eventuelt CHAdeMO og/eller AC 22 kW
Entreprise/tilslutning
Kilde: Guide til kommunal strategi for etablering af ladeinfrastruktur, COWI og Energi på Tværs

Hvordan kan det finansieres?

Som udgangspunkt må kommuner ikke finansiere offentlig ladeinfrastruktur. Det gælder dog ikke, hvis det er til egne biler eller i forbindelse med opfyldelse af Ladestanderbekendtgørelsen. Det forventes, at regeringen ændrer lovgivningen, så det bliver muligt også at finansiere offentlige ladestandere i byrummet.

Ved finansiering af ladestandere kan I enten vælge:

  • at udbyde opgaven til en ladeoperatør og lade dem stå for service af standere m.m.
  • at købe ladeinfrastrukturen, etablere den og administrere drift og vedligeholdelse selv. Dette er dog kun til egen flåde.

UDBUD KAN FINANSIERES PÅ FORSKELLIGE MÅDER:

Koncessionsmodel

Her dækker kommunen, energiselskab og/eller staten omkostningerne til elforsyning samt tilslutningsafgift – altså anlæg under jorden -, hvorimod ladeoperatøren betaler for eksempelvis ladestandere og fundament over jorden.

Det kunne finansieres via statsgaranterede lån.

Puljer

Der bliver løbende oprettet både EU og statslige puljer som kan søges til ladeinfrakstruktur.

Her kan du se aktuelle puljer.

Pilotprojekt

Det er også muligt at opstille ladeinfrastruktur i forbindelse med et pilotprojekt.

Albertslund Kommune har eksempelvis lavet et samarbejde, hvor finansieringen var delvist dækket af kommunen, Region Hovedstaden og en boligforening.

Ligeledes har Bornholms Regionskommune fået finansiering fra EU til opstilling af ladestandere.