elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Pris på ladning

Som elbilejer får du en helt ny fleksibilitet, da du kan lade din bil om natten derhjemme og være klar til at køre om morgenen. Du behøver ikke at køre forbi tankstationen for at se, hvad dagsprisen er på benzin eller diesel – og du lader til cirka halv pris af en tankstation, hvis du lader hjemme, da udgifterne til strøm som regel er lave.

Pris på ladning
Foto: Region Hovedstaden

Betalingen af strøm til din bil afhænger både af prisen på kilowatt-timer fra dit eget elselskab til hjemmeladning og af den pris du betaler når du køber strøm på det offentligt tilgængelige ladenetværk. Og derfor altså af, hvor meget du lader hjemme, og hvor meget du lader ude. Samtidig har forskellige udbydere af ladestandere forskellige abonnementer og serviceaftaler.

Priser ved hjemmeladning

Derhjemme betaler du for strøm til din elbil på samme fod som fx vaskemaskine og komfur. Til gengæld har du mulighed for at få reduceret elafgift, som gør opladningen lidt billigere.

Se vores artikel om hjemmeladning for at læse mere om installation, ladebokse og afgiftsrefusion

Priser ved offentlig ladning

Hos FDM kan du se hvad prisen på offentlig ladning er hos de forskellige operatører.

Hvad består kWh prisen af?

Prisen på strøm udgøres af følgende elementer:

  • Produktionen af strømmen
  • Distributionen af strømmen
  • Transmissionsafgift
  • Elafgift
  • Moms

Produktion af strøm dækker over prisen det koster at producere strømmen. Denne post fluktuerer alt efter elmiksets sammensætning, blandt andet, hvor meget vind- og solenergi der er tilgængeligt. Denne pris betaler du til dit elselskab.

Distribution af strøm betales ligeledes til elselskab, og dækker over udgifter til drift, vedligehold og udbygning af distributionsnettet.

Transmissionsafgiften dækker udgift til transmissionsnettet, og betales til Energinet, som ejer og driver transmissionsnettet. Denne post er en fast pris for alle uanset hvilket elselskab du har. Transmissionstariffens pris varierer i løbet af døgnet alt efter, hvor belastet elnettet er. Læs mere her.

Elafgiften er en afgift som betales til Staten. Elafgiften er en fast sats uanset hvilket elselskab du har. Fra 1. januar 2023 til og med 30. juni 2023 er elafgiften midlertidigt nedsat til EU’s minimumssats på 0,8 øre per kWh eksklusiv moms. I resten af 2023 er elafgiften fastsat til 69,7 øre per kWh eksklusiv moms. Mange operatører og serviceudbydere tilbyder abonnementer til en fast pris, hvor brugeren kan få refunderet elafgiften.

Endeligt udgøres din elregning af 20 procent moms, som bliver lagt til alle ovenstående poster.

Herunder kan du se et eksempel over prisfordelingen af forskellige elementer. I eksemplet tages der udgangspunkt i at kWh-prisen er på 2,5 kroner inklusiv moms, at elafgiften er den gældende fra 1. juli 2023 (87,1 øre per kWh eksklusiv moms) samt, at distributionsomkostningerne udgør 20 procent af elselskabets strømpris.

Refusion af elafgift – en faktor med ubekendte!

Udbydere af abonnements- eller lejeløsninger kan tilbagebetale elafgiften. Godtgørelsen er en del af finansloven og blev for 2020 forlænget, så ladeoperatører frem til udgangen af 2030 stadig får refunderet op til 1,14 kroner per kWh.

Ladeoperatørerne har sendt den godtgjorte elafgift tilbage til elbilejerne, hvilket har holdt prisen nede.

Når afgiftsfritagelsen fjernes i 2030 er det uvist, hvad det vil betyde for prisen på ladeabonnementer.