elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Muligheder for støtte

Det kan være muligt for erhvervslivet at få støtte i statslige puljer, når I skal omstille jeres bilflåde til el. Her på siden hjælper vi med et overblik over aktuelle puljer og tilskud, som kan søges af virksomheder.

Muligheder for støtte
Foto: Region Hovedstaden

Puljer

På Elbilviden.dk holder vi din virksomhed opdateret på relevante offentlige puljer, som kan søges af virksomheder, når I overvejer at skifte bilflåden til el. I kan finde et overblik over nuværende og kommende puljer her.

Find tidligere puljer på Vejdirektoratets hjemmeside.

Tilskud når I skifter til el

Som virksomhed kan I få glæde af, at energiselskaber har mulighed for at rådgive jer om energieffektive køretøjer og give et økonomisk tilskud, hvis I anskaffer mindst fem energieffektive køretøjer i jeres bilflåde. Som ejer af en bilflåde kan I opnå et tilskud på mellem 2.000-4.000 kroner per køretøj.

Sådan kan jeres virksomhed få tilskud:

  1. Indhent tilbud fra et eller flere energiselskaber
  2. Indgå aftale med et energiselskab
  3. Opgør energibesparelsen og meddel denne til energiselskabet
  4. Anskaf de energieffektive køretøjer
  5. Modtag tilskud

Rådgivningen og tilskuddet fra danske energiselskaber er en del af energiselskabernes energispareindsats, som foreløbigt gælder til og med 2020.  Når din virksomhed har modtaget støtte fra et energiselskab, overdrager I samtidig energibesparelsen til energiselskabet. Det betyder, at energiselskabet må indberette din virksomheds energibesparelse til Energistyrelsen.

Bemærk! Der skal være indgået en aftale med et energiselskab om retten til at indberette energibesparelsen for jeres køretøjer INDEN køretøjerne anskaffes. Hvis køretøjerne leases, er det leasingselskabet, der skal have en aftale med et energiselskab. 

Kontakt

For hjælp og vejledning til at anskaffe energieffektive køretøjer, kontakt Copenhagen Electrics Specialkonsulent Kathrine Fjendbo, kathrine.marie.fjendbo.joergensen@regionh.dk, tlf. 61 78 36 06.

Energibesparende køretøjer i bilflåden

Læs mere om energiselskabernes energispareindsats i folderen fra Dansk E-mobilitet og Energistyrelsen her.

Læs folderen her