elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Try Edge

Love og regler for det offentlige

Udover de politiske ambitioner og beslutninger taget af jeres kommunalpolitikere er der nogle helt konkrete krav og love, der skal tages højde for på både statsligt og EU-niveau.

Kommunalfuldmagten og Planloven

Ifølge Kommunalfuldmagten og Planloven er der desværre på nuværende tidspunkt (november 2020) ikke hjemmel til, at kommuner kan medfinansiere offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur. Der er dog forventninger om, at disse regler ændres. Kommunerne må derimod gerne finansiere ladestandere til egen flåde som for eksempel hjemmeplejens elbiler. Kommunerne kan også stille areal til rådighed for ladeoperatører på gæsteprincippet, som finansierer opstillingen af ladeinfrastruktur.

KL har lavet et samlet overblik over kommunernes muligheder for drift og etablering af ladeinfrastruktur på deres hjemmeside, som opdateres løbende. 

Ladestanderbekendtgørelsen

I Ladestanderbekendtgørelsen kan I finde en række bestemmelser, som er særligt relevante for kommuner, når I vil etablere ladestandere i byrummet.

Læs hele bekendtgørelsen her

Vi har samlet de vigtigste paragraffer, når I ønsker at forberede jer til at etablere ladestandere til elbiler her:

§ 3 Bestående bygninger
Bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025

§ 4 stk. 2 – Større ombygninger
Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, som gennemgår en større ombygning, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte ombyggede parkeringsplads til ladestandere.

§ 5 stk. 2 – Nybyggeri

Bygninger med mere end 10 parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, skal etablere mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver femte parkeringsplads til ladestandere

Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. marts 2020 og er udstedt med hjemmel i byggelovens § 4 D og implementerer en revision af bygningsdirektivet.

Vejledning i Ladestanderbekendtgørelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe jer forstå Ladestanderbekendtgørelsen.

Check vejledningen løbende, da den bliver opdateret i januar og juli.

Læs vejledningen her

Webinar om Ladestanderbekendtgørelsen

Region Hovedstaden afholdte d. 26. maj 2020 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et webinar om den nye Ladestanderbekendtgørelse

Se webinaret her

AFI-direktivet

Vær opmærksom på EU direktivet:
Alternative Fuels Infrastructure Directive.

AFI-direktivet fastsætter minimumskrav til EU medlemsstater for at opbygge infrastruktur for alternative drivmidler til transport.

Læs direktivet her

Som kommune skal I særligt være opmærksomme på følgende krav i direktivet:

  • Der skal stilles krav om, at brugere ikke behøver særlige abonnementer for at kunne lade, men at alle kan lade til rimelige priser.