elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Guides til offentlige

På denne side har vi samlet alle guides og vejledninger til offentlige, så I kan læse alle guides og vejledninger uden at skulle lede efter dem.

Guides til offentlige
Foto: Region Hovedstaden

Vejdirektoratets guides, hjælp og vejledninger

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning til kommuner og regioner, som guider kommunerne i hele processen omkring opsætning af ladeinfrastruktur. Håndbogen kan findes her.

Vejdirektoratet har desuden lavet en række værktøjer, som skal guide kommuner og regioner i arbejdet med ladestanderudbuddene. Værktøjerne til udbud kan findes her:

Inspiration til når I skal skifte til el i bilflåden

Dataanalyse af varebilers overnatningssted

Copenhagen Electric har i Samarbjede med COWI udarbejdet denne analyse af hvilke lokationer varebiler overnatter ved, og dermed hvor behovet for opladning af de elektriske varebiler formegentlig vil være.

Læs rapporten her
Varebilers overnatningssted rapport

Ladeinfrastruktur før, under og efter byggeriet

Copenhagen Electric har i 2023 udarbejdet tre guides til hvordan man kan indtænke ladeinfrastruktur til byggeriet før, under og efter byggeriet er igangsat, som du kan læse herunder:

Guide til flådeejere

Til dig der skal indkøbe elbiler og ladestandere til virksomhedens bilflåde

Læs guiden her

Elektrificering af varetransport

Region Hovedstaden afholdte i marts måned 2021 et webinar om elektrificeringen af varetransport.

Se webinaret her
Guides til virksomheder

Elbilnetværk november 2020

Region Hovedstaden afholdte i november 2020 et elbilnetværk, hvor du blandt andet kan se og høre om elektrificering af erhvervstransporten

Se elbilnetværket her
Elbilnetværk 2020

Indkøb af grøn transport

Copenhagen Electric, Region Hovedstaden afholdte i april 2021 i samarbejde med CONCITO, et webinar om hvordan kommuner kan bidrage til elektrificering og grøn omstilling af transporten gennem de kommunale indkøb.

Se webinaret her
Indkøb af grøn transport

Guide til renovationskørsel

Copenhagen Electric udarbejdede i 2023 en rapport, der afdækker erfaringer fra ind- og udland til dato, giver en markedsstatus på elektriske renovationskøretøjer og slutteligt findes en guide målrettet kommuner og andre interessenter.

Læs guiden her
Guide til renovationskørsel på el

Elektriske non road maskiner

Copenhagen Electric udarbejdede i 2023 en rapport og en guide omkring elektriske non road maskiner. Rapporten skal være et hjælpemiddel for kommuner og private bygherrer, når de står overfor udbudsprocesser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.

Læs guiden her

Guide til strategi for ladeinfrastruktur

Guide fra Energi på Tværs inspirerer kommunale medarbejdere, når de skal udarbejde en strategi for ladeinfrastruktur til elbiler.

Guiden er lavet af COWI for Energi på Tværs, som er et energisamarbejde mellem 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber.

Læs guiden her
Guide til strategi for ladeinfrastruktur

Ladestrategier for kommuner

I kan fremme grøn transport i jeres kommune ved at sikre offentlig adgang til ladeinfrastruktur til elbiler. Det giver god mening! Ifølge Klimarådet skal vi runde 1,1 millioner elbiler i 2030, hvis vi skal nå regeringens mål om 70 procent reduktion af CO2. En af de ting, der kan sætte skub i omstillingen til elbiler, er, at borgerne har nem adgang til at få opladet deres biler.

Der er altså gode grunde til, at kommuner bringer det højt på den politiske dagsorden. Kommuner kan sætte fuld fart på den grønne omstilling ved at have en strategi for elbiler og ladestandere at handle efter.

KLs hjemmeside kan I læse mere om, hvad kommuner må og ikke må i forhold til at finansiere ladeinfrastruktur.

Vejledning til kommuner

Region hovedstaden har udviklet en guide til kommuner om etablering af
ladeinfrastruktur, opladning og fremme af elbiler

Læs guiden her
Vejledning til kommuner

Vejledningen er ikke opdateret med de juridiske forhold. Se de juridiske forhold her.

Inspiration fra andre kommuner

Hvis I vil inspireres til jeres kommende strategi for elbiler og ladestandere, så se for eksempel Københavns Kommunes Handlingsplan for ladeinfrastruktur, Frederiksberg Kommunes Elbilstrategi, Furesø Kommunes Strategi for ladestandere, Tårnby Kommunes Strategi for ladeinfrastruktur eller Horsens Kommunes Strategi for ladeinfrastruktur på denne side.

Love og regler for det offentlige

Ladestanderbekendtgørelsen trådte i kraft den 10. marts 2020 og er udstedt med hjemmel i byggelovens § 4 D og implementerer en revision af bygningsdirektivet.

Vejledning i Ladestanderbekendtgørelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan hjælpe jer forstå Ladestanderbekendtgørelsen.

Check vejledningen løbende, da den bliver opdateret i januar og juli.

Læs vejledningen her

Webinar om Ladestanderbekendtgørelsen

Region Hovedstaden afholdte d. 26. maj 2020 i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et webinar om den nye Ladestanderbekendtgørelse

Se webinaret her