elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Afgifter på el-lastbiler

Vejbenyttelsesafgift

På denne side kan du læse om forskellige afgifter, som er væsentlige når man beregner totaløkonomien for el-lastbiler.

Foto: Region Hovedstaden

Den nu gældende vejbenyttelsesafgift, der er pålagt alle lastbiler på over 12 ton, er en fast årlig afgift der betales på baggrund af den aktuelle emissionsklasse bilen tilhører og antallet af aksler på bilen.

Afgiften pr. km. er således faldende jo flere km. der tilbagelægges og el-lastbiler er ikke taget i betragtning i denne afgiftsmodel, og hører derfor under ”Euro II eller renere”. Satserne kan findes på dette link.

Ny kilometerbaseret afgift fra 2025

Fra 2025 erstattes vejbenyttelsesafgiften med en kilometerafgift hvor lastbiler skal betale en afgift der modsvarer den CO2-udledning de belaster med. Det er en afgift der beregnes per kilometer man tilbagelægger og vil fra starten i 2025 kun gælde det overordnede vejnet, det vil sige statsvejene og dele af det kommunale vejnet, men det er regeringens intention at hele det offentlige vejnet vil være omfattet fra 2028.

Sund og bælt, der står for selve administrationen af aftalen, har en hjemmeside hvoraf det fremgår hvilke veje der er underlagt afgiftspligt allerede fra januar 2025 og hvilke der først bliver afgiftspligtige fra januar 2028.

Afgiften beregnes ud fra en ny klassificering af lastbiler kaldet CO2-emissionsklasser. Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen er i gang med en model for og indplacering i CO2-emissionsklasser, som kommer til at stå i Motorregisteret (DMR) for alle danske lastbiler. Der er ingen sammenhæng med den nuværende Euronorm. Lastbiler med elektrisk drivlinje vil kunne indplaceres i emissionsklasse 5.

Afgiften differentieres også i forhold til om kørslen sker indenfor miljøzonerne eller ej. Der er i dag indført miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg og kørsel indenfor disse miljøzoner bliver her 50 procent dyrere end det øvrige vejnet.

Kilometerafgiften indføres i første omgang for lastbiler over 12 tons, men det er intentionen af lastbiler over 3,5 ton vil være omfattet fra 2027.

Du kan finde satserne for afgiften på Sund og Bælts hjemmeside. Vær opmærksom på, at der gives en afgiftsrabat i forhold til satserne på henholdsvis 19 procent i 2025 til 2027, og 12 procent i 2028. Fra 2029 vil satserne være fuldt indfaset.