elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Ladestrategier i kommuner

I kan fremme grøn transport i jeres kommune ved at sikre offentlig adgang til ladeinfrastruktur til elbiler. Det giver god mening! Ifølge Klimarådet skal vi runde 1,1 millioner elbiler i 2030, hvis vi skal nå regeringens mål om 70 procent reduktion af CO2. En af de ting, der kan sætte skub i omstillingen til elbiler, er, at borgerne har nem adgang til at få opladet deres biler.

Der er altså gode grunde til, at kommuner bringer det højt på den politiske dagsorden. Kommuner kan sætte fuld fart på den grønne omstilling ved at have en strategi for elbiler og ladestandere at handle efter.

KLs hjemmeside kan I læse mere om, hvad kommuner må og ikke må i forhold til at finansiere ladeinfrastruktur.

Vejledning til kommuner

Region hovedstaden har udviklet en guide til kommuner om etablering af
ladeinfrastruktur, opladning og fremme af elbiler

Læs guiden her
Vejledning til kommuner

Vejledningen er ikke opdateret med de juridiske forhold. Se de juridiske forhold her.

Inspiration fra andre kommuner

Hvis I vil inspireres til jeres kommende strategi for elbiler og ladestandere, så se for eksempel Københavns Kommunes Handlingsplan for ladeinfrastruktur, Frederiksberg Kommunes Elbilstrategi, Furesø Kommunes Strategi for ladestandere, Tårnby Kommunes Strategi for ladeinfrastruktur eller Horsens Kommunes Strategi for ladeinfrastruktur nedenfor.

Horsens Kommunes Strategi for ladeinfrastruktur

Læs strategien her

Køge Kommunes ladestanderstrategi

Læs strategien her
Køge Kommune

Hillerød Kommunes STRATEGI FOR LADE-STANDERE OG EMISSIONSFRIE KØRETØJER

Læs strategien her

Københavns Kommunes Handlingsplan for ladeinfrastruktur

Læs strategien her
Handlingsplan for ladeinfrastruktur 2021-2025 del 1

Esbjerg Kommune Strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur

Læs strategien her
Esbjerg Kommune ladestrategi

Helsingør Kommune Ladestanderstrategi

Læs strategien her
Helsingør Kommune ladestrategi

Frederiksbergs Kommunes Elbilstrategi

Læs strategien her

Skive Kommune HANDLEPLAN FOR LADEINFRASTRUKTUR

Læs strategien her
Skive Kommune ladestrategi

Furesø Kommunes strategi for ladestandere

Læs strategien her
Furesø Kommune

Tårnby Kommunes strategi for ladeinfrastruktur

Læs strategien her
Tårnby Kommunes strategi for ladeinfrastruktur

Ladestrategi som en del af klimamål

En strategi for elbiler og ladestandere kan være en del af jeres overordnede kommunale klimamål.

Antal ladeudtag
– et grønt servicemål!

Et grønt servicemål i kommunen kan være andelen af ladestandere i forhold til el- og plugin hybridbiler. Tænk i lokale forhold – mindre byer har flere parcelhuse med mulighed for hjemmeladning – større byer har flere etageboliger med ringe mulighed for opladning:

18-25 elbiler per ladeudtag i eksempelvis København og Århus

37 elbiler per ladeudtag i eksempelvis Odense

150 biler per ladeudtag i eksempelvis Tønder

Kilde: DTU og Dansk E-mobilitet


I kan for eksempel arbejde med mål som:

  • andel af ladestandere i forhold til andelen af elbiler i kommunen

  • krav om maksimal afstand mellem etagebyggeri i kommunen og nærmeste ladestander – eksempelvis 250 meter

  • krav om ladestanderinfrastruktur ved nybyggeri i kommunen. Se også Ladestanderbekendtgørelsens krav

  • øget andel af fordelagtige el-parkeringspladser og -regler på kommunale parkeringspladser

Først hvor behovet er størst

Når I angriber jeres strategi for ladestandere i byerne, er det vigtigt, at I først tænker på, hvor udfordringerne er størst. Det kan være:

  • I den tætte by, hvor der er få parkeringspladser og gadeparkering
  • I andre områder med få parkeringspladser
  • Ved kommunale institutioner, som bliver besøgt af mange bilister

Hvis kommunen har omlagt eller planlægger at omlægge egen bilflåde til el, vil det være oplagt at indtænke ladeinfrastrukturen til denne også.

Guide til strategi for ladeinfrastruktur

Guide fra Energi på Tværs inspirerer kommunale medarbejdere, når de skal udarbejde en strategi for ladeinfrastruktur til elbiler.

Guiden er lavet af COWI for Energi på Tværs, som er et energisamarbejde mellem 33 kommuner og 11 forsyningsselskaber.

Læs guiden her
Guide til strategi for ladeinfrastruktur

Læs mere

Du kan læse meget mere om ladeinfrastruktur på siderne her:

LADEINFRASTRUKTUR I BYEN

HVAD KOSTER LADEINFRASTRUKTUR

KØB OG UDBUD AF LADEINFRASTRUKTUR