elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Ladeinfrastruktur i byen

Når I som kommune arbejder med lademuligheder i byen, kan I have flere strategier for, hvor og hvordan I placerer ladestandere. Overvej placeringernes fordele og ulemper for borgerne og for jer som kommune.

Husk også at kigge på tilgængelighed til ladestandere, hvilke typer af beboelse, der er i nærheden og se på elforsyning, samt kapacitet og el-infrastruktur. Tag gerne jeres forsyningsselskab med på råd i forhold til at koble ladestandere til elnettet. Der kan være steder, hvor det er nemmere at komme til end andre.

Når I arbejder med placeringerne, så husk også æstetikken i byrummet.

Ladestandere i byen
Foto: Region Hovedstaden

Her finder I et par rettesnore – og et hurtigt overblik over fordele og ulemper ved placeringer og typer af lademuligheder:

LademulighederPlaceringFordeleUlemper
Enkeltstående ladestandere eller ladebokseLangs offentlige veje, på parkeringspladser og i P-huseGod geografisk spredning og nærhed til eksempelvis etagebyggeri Begrænset skalérbarhed.
Begrænset af de fysiske rammer.
Kabelføring lags veje kan være dyrt og problematisk
En samling af ladestandere i “ladeøer”En strategisk lokation – måske nær motorvej eller ved indfaldsveje. God både i den tætte by, ved større p-anlæg, nær butikscentre eller trafikknudepunkterEt større antal ladere på ét sted.
Mulighed for at udvikle.
Ofte billigere
Længere afstand mellem bolig/arbejdsplads og ladere
LadestationerFlere lynladere placeret langs vejnettet oftest af en eller flere ladeoperatører i fællesskabForskellige servicefaciliteter som fast-food restauranterLængere afstand mellem bolig/arbejdsplads og ladere