elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Hvorfor skifte til el-lastbiler

Der er mange fordele ved at omstille sin flåde til el, heriblandt økonomi, miljø og arbejdsmiljø. På den side kan du læse mere om de mange fordele.

Foto: Region Hovedstaden

Du kan under Totale omkostninger læse mere om hvad det koster at eje en el-lastbil inklusive alle udgiftsposter, og se hvornår meromkostningen i købsprisen har tjent sig hjem grundet de lavere driftsomkostninger.

Udover økonomi, er der også en stor miljø- og klimamæssig fordel ved at vælge el-lastbilen frem for andre drivmidler. El-lastbilen udleder, ligesom brintlastbiler, ikke nogen partikler ved kørsel, da de ikke har en forbrændingsmotor og udstødningsrør. El-lastbilen forværrer derfor ikke de lokale luftforhold, der hvor den kører.

Det Internationale råd for ren transport (ICCT) har i februar 2023 udgivet en rapport der sammenligner CO2-udledningerne fra hele lastbilens levetid, på tværs af el, brint, biogas, diesel og biodiesel. Heri konkluderer de at batterielektriske lastbiler er de mest klimavenlige køretøjer.

LCA-værktøj

Copenhagen Electric har sammen med COWI udviklet et værktøj på baggrund af ICCTs rapport, så I kan tilpasse værktøjet til jeres kørselsmønster og de lastbiler I kigger på, så I kan sammenligne hvad der vil være det bedste for miljøet i jeres tilfælde. Derudover kan I se hvor mange kg CO2 I kan spare klimaet for ved at I kører i en el-lastbil fremfor et af de andre drivmidler.

LCA-værktøj for lastbiler og busser

Tilgå værktøjet her

Udover de økonomiske og miljømæssige fordele, er der også nogle sociale fordele ved el-lastbiler.

Flere af dem som allerede har omstillet til el-lastbiler, har chauffører der melder om en større arbejdsglæde grundet det lavere støjniveau, som bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Det lavere støjniveau gør det også muligt at anvende lastbilerne i flere timer af døgnet i byerne.

Grøn bylogistik og varelevering i ydertimerne

Copenhagen Electric afholdte i marts måned 2023 et webinar omkring Grøn bylogistik og varelevering i ydertimerne, hvor Københavns Kommune og Schulstad fortalte om hvordan de har arbejdet med levering i ydertimerne.

Se eller gense webinaret her