elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk er din adgang til neutral viden om elbiler på et marked, hvor udviklingen går stærkt, og nye løsninger dukker op.

Vi hjælper private bilister, erhvervslivet og det offentlige Danmark med overblik over:

 • hvilke elbiler, der findes i Danmark
 • hvor I kan finde ladestandere
 • og generel viden om elbiler, ladestandere, regler og muligheder.
Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk hjælper dig;

 • når du skal træffe beslutning om, at din næste bil skal være en elbil
 • som har ansvaret for at skifte virksomhedens bilflåde til el
 • som skal planlægge, hvordan byens ladeinfrastruktur skal være.

Region Hovedstaden er initiativtager til elbilviden.dk og sørger for den løbende kvalitetssikring af sidens indhold. Bag elbilviden.dk står en række offentlige og private partnere, der alle har en interesse i at gøre det lettere at skifte til elbil.

På elbilviden.dk tilbyder vi uvildig viden til vores besøgende på siden. For at sikre at viden er uvildig, gennemgår alle tekststykker på siden en proces, som skal sikre uvildigheden. Processen starter med at der bliver produceret et tekststykke, som sendes ud til alle partnere til godkendelse eller inputs. Hvis der er uenighed om tekststykkets indhold, bliver teksten revideret ud fra de medtagede inputs, og sendes herefter til partnerne til endelig godkendelse. Først når alle partnere har godkendt indholdet i teksten, publiceres den på elbilviden. På den måde sikre vi at al information på siden er uvildig, og er i overensstemmelse med alle partneres faglige vurdering.

Datakvalitet på Elbilviden

Data til ladekortet og bilkataloget på elbilviden.dk er leveret af ChargeX AB, som leverer data og analyseværktøjer til e-mobilitet. Data kommer blandt andet fra offentlige myndigheder, udbydere af ladeinfrastruktur og brugerne af elbiler.

Data til ladekortet:

Data til ladekortet opdateres på to forskellige måder alt efter, om vores dataleverandør har adgang til operatørens data. ChargeX har adgang til automatisk opdateringer minimum én gang om ugen hos operatørerne nedenfor og opdateringerne sker umiddelbart efter på ladekortet.

 • Allego
 • Clever
 • E.ON
 • OK
 • PowerFuel
 • Spirii
 • Tesla

Ved de resterende ladeoperatører gennemgår ChargeX deres hjemmesider for nyheder om nyligt opsatte ladestandere. Dette gøres minimum hvert 14. dag. Derudover anvender ChargeX oplysninger fra brugere, som tilføjer et ladepunkt, som ikke allerede findes i ChargeX’ system. Du kan tilføje et ladepunkt hos ChargeX her.

Det kan forekomme, at data ikke er i overensstemmelse med hvad producent og operatør fremfører. Vi og ChargeX gør alt hvad vi kan for at sikre et komplet datasæt. Hvis I skulle støde på fejl i data, vil vi derfor gerne opfordre jer til at anmelde fejlen, ved at skrive til cph-electric@regionh.dk. Så retter vi fejlen med det samme.

Elbilviden.dk´s styregruppe

Derudover har vi på Elbilviden en styregruppe som varetager sidens videreudvikling, interesser, og fortsatte relevans for jer brugere. Styregruppen er bestående af minimum ét partnermedlem fra hver branche, så både ladebranchen, bilbranchen, og myndigheder er repræsenteret, for at få et bredt perspektiv på siden.

Elbilviden har en styregruppe med bred repræsentation af partnerkredsen med løbende udskiftning ved valg. Styregruppen tager beslutning om økonomi, udvikling af nye features, nye partnere etc. for elbilviden.dk. Styregruppemøder afholdes af Region Hovedstaden, som forbereder møderne med dagsordenpunkter efter behov.

Styregruppens medlemmer er:

 1. Formand for styregruppen: Kathrine Fjendbo, Region Hovedstaden
 2. Medlem af styregruppen for staten: Tine Lund/ Søren Madsen, Vejdirektoratet
 3. Medlem af styregruppen for bilbranchen: Christian Gislinge, SEMLER
 4. Medlem af styregruppen for ladebranchen: Jeppe Hartmann, Drivkraft Danmark
 5. Medlem af styregruppen: Anders Gadsbøll, AI Consulting
 6. Medlem af styregruppen: Ilyas Dogru, FDM
 7. Medlem af styregruppen: Julia Willumsen, Nissan

Partnerne bag elbilviden.dk

Region Hovedstaden er projektejer og initiativtager til Elbilviden.dk og har leveret alle tekster (undtagen nyhederne) til elbilviden.dk. Sammen med DTU sikrer Region Hovedstaden, at alle tekster på elbilviden (med undtagelse af nyhederne) er uvildige i forhold til produkter samt økonomiske og politiske interesser blandt partnerne.

Teksterne er godkendt af partnerne for at sikre, at hele branchen kan bakke op om indholdet på hjemmesiden og at ingen tekster favoriserer dele af markedet. Alle tekster og tekstændringer, inklusiv nyheder, skal godkendes af Region Hovedstaden inden de publiceres. Nyhederne på elbilviden.dk må ikke indeholde tilbud eller rabatter på produkter.

Udvælgelsen af partnere til Elbilviden.dk er baseret på at sikre viden fra en bred skare af de vigtigste aktører blandt offentlige og private partnere indenfor dagsordenen. Partnerne har frivilligt valgt at deltage og bidrager økonomisk til driften af elbilviden.dk ved at medfinansiere lønningen til redaktøren, som er lokaliseret hos Region Hovedstaden. Støttemedlemmer bidrager ikke økonomisk.

Region Hovedstaden / CPH Electric

Copenhagen Electric fungerer som videnscenter, sparringspartner og projekt initiator. Vi skaber partnerskaber med virksomheder og kommuner og faciliterer indsatsen for grøn omstilling til e-mobilitet.

Dansk e-Mobilitet

Dansk e-Mobilitet er brancheorganisationen for danske virksomheder med direkte kommerciel interesse i elbilers introduktion i Danmark.

Ai Consulting

Specialister indenfor: Flådestyring, forretningsudvikling, ledelses- og bestyrelsesudvikling, sælger- og bilforhandlerudvikling.

Monta

Monta er den eneste platform, der tilbyder komplette ladeløsninger til virksomheder, foreninger, elbilister og operatører, der ønsker fuld kontrol over deres ladestandere og elforbrug uanset mærke.

Northe

Northe leverer en EV ladeplatform, der gør det muligt for operatører at gøre deres stationer tilgængelige for elbilister. Førere får en samlet løsning, og virksomheder kan problemfrit administrere flere førere og biler.

FDM

FDM er for både nye og de rutinerede bilister med elbil. Hos FDM får du råd, viden og vejledning om livet med elbil, herunder rækkevidde, test og opladning. Som medlem får du individuel rådgivning og adgang til særlige fordele – blandt andet forsikring.

Q8

Q8 er et brændstof- og energiselskab og en detailhandelskæde med +1000 stationer i Danmark og Sverige. Vi er en bæredygtig ”muliggøre for mennesker i bevægelse”, og vi arbejder kontinuerligt med bæredygtige løsninger. I den forbindelse tilbyder vi ladeløsning til privat, firmaer – både hjemme og på farten.

Clever

Clever er nem opladning på dine vilkår. Med Clevers produkter får du fuld frihed på vores hastigt voksende netværk, uanset om du vil lade ubegrænset til en fast pris eller betale fra gang til gang.

OK

OK er et 100% dansk, kundeejet selskab, der arbejder for et frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg. OK tilbyder et bredt energisortiment, bl.a. opladning til hjemmet, arbejdspladsen, på farten m.m.

Renault

Renault Zoe er Europas bedst sælgende elbil med ikke færre end 243.138 solgte siden 2011. Renault står for hver 3. solgte varebil på el. I 2022 introducerer Renault Europas billigste elbil Dacia Spring og senere på året kommer Renault Megane eVision.

Region Syddanmark

Region Syddanmark omstiller alle transportmidler. Det gælder regionens egne tjenestebiler, som udskiftes til elbiler inden 2030, udviklingsprojekter for omstilling af den tunge transport og Region Syddanmarks ambulancer.

DTU Elektro

DTU Elektro har cirka 200 medarbejdere og har aktiviteter inden for blandt andet elektriske energisystemer, komponenter og elektronik. Vi samarbejder med både danske og udenlandske universiteter og virksomheder.

Nissan

I Europa har Nissan over 16.000 ansatte. I 2019 producerede Nissan cirka 465.000 biler i Europa. Nissan har en målsætning om nul-emission og nul fatale ulykker på vejene og er førende inden for elbiler.

GodEnergi

GodEnergi A/S har siden 2010 specialiseret sig i at lave infrastruktur til alle typer af el-transport. Med egen el- og entrepriseafdeling udføres grønne og fremtidssikre totalløsninger i høj kvalitet.

Region Sjælland

Region Sjælland arbejder for at øge mobiliteten og sikre en attraktiv og sammenhængende region. Anvendelsen af grønne drivmidler skal derfor styrkes – i tæt sammenhæng med den kollektive trafik.

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har i 2020 etableret et Klimasekretariat, som arbejder med grøn omstilling i vejtransport, herunder eldrevne køretøjer. Sekretariatet bidrager blandt andet med viden om elbiler.

Mazda

Mazda blev grundlagt i 1920 i Japan. Vi er et multinationalt selskab med stor respekt for vores japanske arv. Hos Mazda tror vi på, at man skal udfordre konventionerne for at gøre ting bedre.

Zaptec

Zaptec er en ung, norsk teknologivirksomhed. Vi er markedsførende indenfor ladebokse til boligforeninger og virksomheder, og har i 2021 introduceret en ladeboks til privat brug, Zaptec Go

Spirii

På baggrund af mange års erfaringer tilbyder Spirii en platform og løsninger til virksomheder og kommuner, der ønsker opladning til flådebiler, medarbejdere og gæster i elbil samt boligforeninger og private elbilister, der vil oplade hjemme.

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Det vil sige motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. I alt cirka 3.800 kilometer.

Region Midtjylland

Region Midtjylland vil reducere klimaftrykket fra transport af varer, patienter og medarbejdere ved at minimere antallet af kørte kilometer og omstille til grønne drivmidler som biogas, biodiesel, brint og el.

Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark er brancheorganisation for brændstofleverandører og ladeoperatører. Vi får den grønne omstilling helt ud til forbrugerne med opladnings-løsninger hjemme, i det offentlige og på tankstationerne.

Region Nordjylland

Region Nordjylland er Danmarks første KlimaRegion – og arbejder på at reducere CO2-udledningen blandt andet ved at bygge klimavenligt, anvende brændstoføkonomiske køretøjer og bruge klimavenlige produkter og materialer.

ViggoEnergy

ViggoEnergy, søsterselskab til Viggo, udruller et strategisk netværk af lynlade-hubs til alle elbilister, dog med særligt fokus på selvstændige erhvervsdrivende, der bruger elbilen til at udføre deres arbejde.

E.ON

EON ejer og driver et af Danmarks største ladenetværk med grøn strøm fra vedvarende energikilder. Få adgang til mere end 1.600 ladepunkter fordelt i byer og langs motorveje. Find dem i appen EON Drive.

Rådet for Grøn Omstilling

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

Gate 21

I Gate 21 arbejder kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner for at skubbe til den grønne omstilling. Vi udvikler, tester og udbreder løsninger, der understøtter bæredygtig, grøn mobilitet.

FDEL

Elbilforeningen FDEL er de danske elbilisters interesse- og forbrugerorganisation. Vi arbejder for flere elbiler og for den grønne omstilling af transporten. FDEL har 1.200 betalende medlemmer og mere end 6.000 følgere i hele Danmark.

Sperto

Sperto er Danmarks åbne ladenet! Sperto tilbyder opladning i offentligheden til kr. 2,50-3,50/kWh og har også særdeles attraktive løsninger til private, boligforeninger, virksomheder og kommuner.

Tesla

Teslas mission er at accelerere verdens overgang til bæredygtig energi. Tesla forsætter med at gøre elbiler tilgængelige til overkommelige priser for flere og flere mennesker og accelerer derved brugen af ren transport og ren energiproduktion.

18 af 25