elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk er din adgang til neutral viden om elbiler på et marked, hvor udviklingen går stærkt, og nye løsninger dukker op.

Vi hjælper private bilister, erhvervslivet og det offentlige Danmark med overblik over:

 • hvilke elbiler, der findes i Danmark
 • hvor I kan finde ladestandere
 • og generel viden om elbiler, ladestandere, regler og muligheder.
Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk hjælper dig;

 • når du skal træffe beslutning om, at din næste bil skal være en elbil
 • som har ansvaret for at skifte virksomhedens bilflåde til el
 • som skal planlægge, hvordan byens ladeinfrastruktur skal være.

Region Hovedstaden er initiativtager til elbilviden.dk og Gate 21 sørger for den løbende kvalitetssikring af sidens indhold. Bag elbilviden.dk står en række offentlige og private partnere, der alle har en interesse i at gøre det lettere at skifte til elbil.

På elbilviden.dk tilbyder vi uvildig viden til vores besøgende på siden. For at sikre at viden er uvildig, gennemgår alle tekststykker på siden en proces, som skal sikre uvildigheden. Processen starter med at der bliver produceret et tekststykke, som sendes ud til alle partnere til godkendelse eller inputs. Hvis der er uenighed om tekststykkets indhold, bliver teksten revideret ud fra de medtagede inputs, og sendes herefter til partnerne til endelig godkendelse. Først når alle partnere har godkendt indholdet i teksten, publiceres den på elbilviden. På den måde sikre vi at al information på siden er uvildig, og er i overensstemmelse med alle partneres faglige vurdering.

Datakvalitet på Elbilviden

Data til ladekortet og bilkataloget på elbilviden.dk er leveret af ChargeX AB, som leverer data og analyseværktøjer til e-mobilitet. Data kommer blandt andet fra offentlige myndigheder, udbydere af ladeinfrastruktur og brugerne af elbiler.

Data til ladekortet:

Data til ladekortet opdateres på to forskellige måder alt efter, om vores dataleverandør har adgang til operatørens data. ChargeX har adgang til automatisk opdateringer minimum én gang om ugen hos operatørerne nedenfor og opdateringerne sker umiddelbart efter på ladekortet.

 • Allego
 • Clever
 • E.ON
 • Monta
 • OK
 • PowerFuel
 • Spirii
 • Tesla
 • Uno-X

Ved de resterende ladeoperatører gennemgår ChargeX deres hjemmesider for nyheder om nyligt opsatte ladestandere. Dette gøres minimum hvert 14. dag. Derudover anvender ChargeX oplysninger fra brugere, som tilføjer et ladepunkt, som ikke allerede findes i ChargeX’ system. Du kan tilføje et ladepunkt hos ChargeX her.

Det kan forekomme, at data ikke er i overensstemmelse med hvad producent og operatør fremfører. Vi og ChargeX gør alt hvad vi kan for at sikre et komplet datasæt. Hvis I skulle støde på fejl i data, vil vi derfor gerne opfordre jer til at anmelde fejlen, ved at skrive til elbilviden@gate21.dk. Så retter vi fejlen med det samme.

Elbilviden.dk´s styregrupper

Derudover har vi på Elbilviden to styregrupper for hhv. persontransport og tung transport som varetager sidens videreudvikling, interesser, og fortsatte relevans for jer brugere. Styregrupperne er bestående af minimum ét partnermedlem fra hver branche, så både ladebranchen, bilbranchen, og myndigheder er repræsenteret, for at få et bredt perspektiv på siden.

Styregrupperne tager ydermere beslutninger om økonomi, udvikling af nye features, nye partnere etc. for elbilviden.dk.

Styregruppemøderne afholdes af Gate 21, som forbereder møderne med dagsordenpunkter efter behov.

Styregruppe for persontransport:

MedlemInteresseområdeOrganisation
Anna ThormannFormand for styregruppeGate 21
Søren MadsenStatenVejdirektoratet
Kathrine Fjendbo RegionenerneRegion H
Gent GrinvaldsLadebranchenDrivkraft Danmark
Anders GadsbøllØvrigt medlem AI Consulting
Ilyas DogruØvrigt medlemFDM
Kasper HjortØvrigt medlemGodEnergi

Styregruppe for tung transport:

MedlemInteresseområdeOrganisation
Anna ThormannFormand for styregruppeGate 21
Søren MadsenStatenVejdirektoratet
Christina Bech AndersenRegionenerneRegion H
Rikke JudsonLadebranchenUno-X
Søren Büchmann PetersenVognmandsbranchenDTL
Jesper Højte StenbækØvrigt medlemDansk Erhverv

Kontakt Elbilviden

E-mail: elbilviden@gate21.dk

Partnerne bag elbilviden.dk

Region Hovedstaden er initiativtager til Elbilviden.dk og har indtil 31. december 2023 leveret alle tekster (undtagen nyhederne) til elbilviden.dk. Fra 2024 vil det være Gate 21 der sammen med relevante partnere sikrer, at alle tekster på elbilviden (med undtagelse af nyhederne) er uvildige i forhold til produkter samt økonomiske og politiske interesser blandt partnerne.

Teksterne er godkendt af partnerne for at sikre, at hele branchen kan bakke op om indholdet på hjemmesiden og at ingen tekster favoriserer dele af markedet. Alle tekster og tekstændringer, inklusiv nyheder, skal godkendes af Gate 21 inden de publiceres. Nyhederne på elbilviden.dk må ikke indeholde tilbud eller rabatter på produkter.

Udvælgelsen af partnere til Elbilviden.dk er baseret på at sikre viden fra en bred skare af de vigtigste aktører blandt offentlige og private partnere indenfor dagsordenen. Partnerne har frivilligt valgt at deltage og bidrager økonomisk til driften af elbilviden.dk ved at medfinansiere lønningen til redaktøren, som er lokaliseret hos Gate 21. Støttemedlemmer bidrager ikke økonomisk.

Elbilviden har en styregruppe med bred repræsentation af partnerkredsen med løbende udskiftning ved valg. Styregruppen tager beslutning om økonomi, udvikling af nye features, nye partnere etc. for elbilviden.dk. Styregruppemøder afholdes af Gate 21, som forbereder møderne med dagsordenpunkter efter behov.

Partnere fra offentlig sektor

Partnere fra privat sektor

Støttemedlemmer