elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk er din adgang til neutral viden om elbiler på et marked, hvor udviklingen går stærkt, og nye løsninger dukker op.

Vi hjælper private bilister, erhvervslivet og det offentlige Danmark med overblik over:

  • hvilke elbiler, der findes i Danmark
  • hvor I kan finde ladestandere
  • og generel viden om elbiler, ladestandere, regler og muligheder.
Om elbilviden.dk

Elbilviden.dk hjælper dig;

  • når du skal træffe beslutning om, at din næste bil skal være en elbil
  • som har ansvaret for at skifte virksomhedens bilflåde til el
  • som skal planlægge, hvordan byens ladeinfrastruktur skal være.

Region Hovedstaden er initiativtager til elbilviden.dk og sørger for den løbende kvalitetssikring af sidens indhold. Bag elbilviden.dk står en række offentlige og private partnere, der alle har en interesse i at gøre det lettere at skifte til elbil.

På elbilviden.dk tilbyder vi uvildig viden til vores besøgende på siden. For at sikre at viden er uvildig, gennemgår alle tekststykker på siden en proces, som skal sikre uvildigheden. Processen starter med at der bliver produceret et tekststykke, som sendes ud til alle partnere til godkendelse eller inputs. Hvis der er uenighed om tekststykkets indhold, bliver teksten revideret ud fra de medtagede inputs, og sendes herefter til partnerne til endelig godkendelse. Først når alle partnere har godkendt indholdet i teksten, publiceres den på elbilviden. På den måde sikre vi at al information på siden er uvildig, og er i overensstemmelse med alle partneres faglige vurdering.

Derudover har vi på elbilviden en styregruppe som varetager sidens videreudvikling, interesser, og fortsatte relevans for jer brugere. Styregruppen er bestående af minimum ét partnermedlem fra hver branche, så både lade- og bilbranchen, myndigheder og forbrugerorganisationer er repræsenteret, for at få et bredt perspektiv på siden.

Data til ladekortet og bilkataloget på elbilviden.dk er leveret af ChargeX AB, som leverer data og analyseværktøjer til e-mobilitet. Data kommer blandt andet fra offentlige myndigheder, udbydere af ladeinfrastruktur og brugerne af elbiler.

Dataene bliver systematisk gennemgået den 21. i hver måned, hvor ChargeX tjekker, at de informationer, som er på elbilviden.dk, er i overensstemmelse med de nyeste data fra producenter og operatører.
Derudover trækker ChargeX også automatisk løbende data på opdateringer og tilføjelser. Ved opdateringer og tilføjelser opdateres data på elbilviden.dk med det samme.

Der kan dog forekomme enkelte eksempler, hvor data ikke er i overensstemmelse med hvad producent og operatør fremfører. Vi og ChargeX gør alt hvad vi kan for at sikre et komplet datasæt. Hvis I skulle støde på fejl i data på bilkataloget eller ladekortet, vil vi derfor gerne opfordre jer til at anmelde fejlen, ved at skrive til cph-electric@regionh.dk. Så retter vi fejlen med det samme.

Partnerne bag elbilviden.dk

Region Hovedstaden er projektejer og initiativtager til Elbilviden.dk og har leveret alle tekster (undtagen nyhederne) til elbilviden.dk. Sammen med DTU sikrer Region Hovedstaden, at alle tekster på elbilviden (med undtagelse af nyhederne) er uvildige i forhold til produkter samt økonomiske og politiske interesser blandt partnerne.

Teksterne er godkendt af partnerne for at sikre, at hele branchen kan bakke op om indholdet på hjemmesiden og at ingen tekster favoriserer dele af markedet. Alle tekster og tekstændringer, inklusiv nyheder, skal godkendes af Region Hovedstaden inden de publiceres. Nyhederne på elbilviden.dk må ikke indeholde tilbud eller rabatter på produkter.

Udvælgelsen af partnere til Elbilviden.dk er baseret på at sikre viden fra en bred skare af de vigtigste aktører blandt offentlige og private partnere indenfor dagsordenen. Partnerne har frivilligt valgt at deltage og bidrager økonomisk til driften af elbilviden.dk ved at medfinansiere lønningen til redaktøren, som er lokaliseret hos Region Hovedstaden. Støttemedlemmer bidrager ikke økonomisk.

Elbilviden har en styregruppe med bred repræsentation af partnerkredsen med løbende udskiftning ved valg. Styregruppen tager beslutning om økonomi, udvikling af nye features, nye partnere etc. for elbilviden.dk. Styregruppemøder afholdes af Region Hovedstaden, som forbereder møderne med dagsordenpunkter efter behov.

Region Hovedstaden / CPH Electric

Copenhagen Electric fungerer som videnscenter, sparringspartner og projekt initiator. Vi skaber partnerskaber med virksomheder og kommuner og faciliterer indsatsen for grøn omstilling til e-mobilitet.

Gå til partnerens hjemmeside

Honda

Honda er en af de største motorproducenter i verden. Honda har solgt mere end 100 mio. biler og er pionerer indenfor udvikling af nye teknologier så som hybrid og brint. I slutningen af 2022 er alle vores modeller elektrificerede.

Gå til partnerens hjemmeside

Region Sjælland

Region Sjælland arbejder for at øge mobiliteten og sikre en attraktiv og sammenhængende region. Anvendelsen af grønne drivmidler skal derfor styrkes – i tæt sammenhæng med den kollektive trafik.

Gå til partnerens hjemmeside

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Det vil sige motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. I alt cirka 3.800 kilometer.

Gå til partnerens hjemmeside

Spirii

På baggrund af mange års erfaringer tilbyder Spirii en platform og løsninger til virksomheder og kommuner, der ønsker opladning til flådebiler, medarbejdere og gæster i elbil samt boligforeninger og private elbilister, der vil oplade hjemme.

Gå til partnerens hjemmeside

Audi

’Vorsprung durch Technik’ har de seneste 50 år defineret Audis DNA. Audi har stor fokus på bæredygtighed, elektrificering og digitalisering. Audis mål er 20 eldrevne modeller i 2025 og derfor afvikler Audi produktionen af de sidste forbrændingsmotorer inden 2033.

Gå til partnerens hjemmeside

Clever

Clever er nem opladning på dine vilkår. Med Clevers produkter får du fuld frihed på vores hastigt voksende netværk, uanset om du vil lade ubegrænset til en fast pris eller betale fra gang til gang.

Gå til partnerens hjemmeside

Mazda

Mazda blev grundlagt i 1920 i Japan. Vi er et multinationalt selskab med stor respekt for vores japanske arv. Hos Mazda tror vi på, at man skal udfordre konventionerne for at gøre ting bedre.

Gå til partnerens hjemmeside

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har i 2020 etableret et Klimasekretariat, som arbejder med grøn omstilling i vejtransport, herunder eldrevne køretøjer. Sekretariatet bidrager blandt andet med viden om elbiler.

Gå til partnerens hjemmeside

Monta

Monta er den eneste platform, der tilbyder komplette ladeløsninger til virksomheder, foreninger, elbilister og operatører, der ønsker fuld kontrol over deres ladestandere og elforbrug uanset mærke.

Gå til partnerens hjemmeside

E.ON

EON ejer og driver et af Danmarks største ladenetværk med grøn strøm fra vedvarende energikilder. Få adgang til mere end 1.600 ladepunkter fordelt i byer og langs motorveje. Find dem i appen EON Drive.

Gå til partnerens hjemmeside

ŠKODA

ŠKODAs DNA er rummelighed, kvalitet for pengene og dynamisk design. ŠKODA er blandt de bilmærker, der holder restværdien bedst. ŠKODAs fremtid er grøn, idet ŠKODA planlægger mere end 10 biler med eldrift inden udgangen af 2022.

Gå til partnerens hjemmeside

Renault

Renault Zoe er Europas bedst sælgende elbil med ikke færre end 243.138 solgte siden 2011. Renault står for hver 3. solgte varebil på el. I 2022 introducerer Renault Europas billigste elbil Dacia Spring og senere på året kommer Renault Megane eVision.

Gå til partnerens hjemmeside

DTU Elektro

DTU Elektro har cirka 200 medarbejdere og har aktiviteter inden for blandt andet elektriske energisystemer, komponenter og elektronik. Vi samarbejder med både danske og udenlandske universiteter og virksomheder.

Gå til partnerens hjemmeside

Ai Consulting

Specialister indenfor: Flådestyring, forretningsudvikling, ledelses- og bestyrelsesudvikling, sælger- og bilforhandlerudvikling.

Gå til partnerens hjemmeside

Region Nordjylland

Region Nordjylland er Danmarks første KlimaRegion – og arbejder på at reducere CO2-udledningen blandt andet ved at bygge klimavenligt, anvende brændstoføkonomiske køretøjer og bruge klimavenlige produkter og materialer.

Gå til partnerens hjemmeside

FDM

FDM er for både nye og de rutinerede bilister med elbil. Hos FDM får du råd, viden og vejledning om livet med elbil, herunder rækkevidde, test og opladning. Som medlem får du individuel rådgivning og adgang til særlige fordele – blandt andet forsikring.

Gå til partnerens hjemmeside

Northe

Northe leverer en EV ladeplatform, der gør det muligt for operatører at gøre deres stationer tilgængelige for elbilister. Førere får en samlet løsning, og virksomheder kan problemfrit administrere flere førere og biler.

Gå til partnerens hjemmeside

Q8

Q8 er et brændstof- og energiselskab og en detailhandelskæde med +1000 stationer i Danmark og Sverige. Vi er en bæredygtig ”muliggøre for mennesker i bevægelse”, og vi arbejder kontinuerligt med bæredygtige løsninger. I den forbindelse tilbyder vi ladeløsning til privat, firmaer – både hjemme og på farten.

Gå til partnerens hjemmeside

OK

OK er et 100% dansk, kundeejet selskab, der arbejder for et frit, fornuftigt og ansvarligt energivalg. OK tilbyder et bredt energisortiment, bl.a. opladning til hjemmet, arbejdspladsen, på farten m.m.

Gå til partnerens hjemmeside

Region Midtjylland

Region Midtjylland vil reducere klimaftrykket fra transport af varer, patienter og medarbejdere ved at minimere antallet af kørte kilometer og omstille til grønne drivmidler som biogas, biodiesel, brint og el.

Gå til partnerens hjemmeside

Nissan

I Europa har Nissan over 16.000 ansatte. I 2019 producerede Nissan cirka 465.000 biler i Europa. Nissan har en målsætning om nul-emission og nul fatale ulykker på vejene og er førende inden for elbiler.

Gå til partnerens hjemmeside

Region Syddanmark

Region Syddanmark omstiller alle transportmidler. Det gælder regionens egne tjenestebiler, som udskiftes til elbiler inden 2030, udviklingsprojekter for omstilling af den tunge transport og Region Syddanmarks ambulancer.

Gå til partnerens hjemmeside

Dansk e-Mobilitet

Dansk e-Mobilitet er brancheorganisationen for danske virksomheder med direkte kommerciel interesse i elbilers introduktion i Danmark.

Gå til partnerens hjemmeside

Drivkraft Danmark

Drivkraft Danmark er for virksomheder, der leverer brændstoffer, opladning og services til borgere og erhverv med to raffinaderier og over 2.200 tankstationer, ladestationer og truckanlæg over hele landet.

Gå til partnerens hjemmeside

Maxus By Manniche

Manniche A/S var en af kræfterne til at få det rene 100% elbil mærke, MAXUS til Danmark. Vi leverer varebiler til kommuner, firmaer samt køretøjer til Taxa branchen.

Gå til partnerens hjemmeside

Sperto

Sperto er Danmarks åbne ladenet! Sperto tilbyder opladning i offentligheden til kr. 2,50-3,50/kWh og har også særdeles attraktive løsninger til private, boligforeninger, virksomheder og kommuner.

Gå til partnerens hjemmeside

Gate 21

I Gate 21 arbejder kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner for at skubbe til den grønne omstilling. Vi udvikler, tester og udbreder løsninger, der understøtter bæredygtig, grøn mobilitet.

Gå til partnerens hjemmeside

Tesla

Teslas mission er at accelerere verdens overgang til bæredygtig energi. Tesla forsætter med at gøre elbiler tilgængelige til overkommelige priser for flere og flere mennesker og accelerer derved brugen af ren transport og ren energiproduktion.

Gå til partnerens hjemmeside

FDEL

Elbilforeningen FDEL er de danske elbilisters interesse- og forbrugerorganisation. Vi arbejder for flere elbiler og for den grønne omstilling af transporten. FDEL har 1.200 betalende medlemmer og mere end 6.000 følgere i hele Danmark.

Gå til partnerens hjemmeside

Rådet for Grøn Omstilling

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

Gå til partnerens hjemmeside

18 af 26