elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Ordbog for elbiler

På denne side kan du se hvad de forskellige termer og begreber, som anvendes i forbindelse med elbiler og ladeinfrastruktur betyder.

Begreberne er opdelt i begreber som anvendes i forbindelse med biltyper, teknik og ladeinfrastruktur, og fremtræder herefter i alfabetisk rækkefølge.

Begreber for biltyper:

Begreb:Definition:
ElbilPå engelsk BEV Battery Electric Vehicle. Denne type bil har
et batteri og kører udelukkende på el. Elbilen skal som
udgangspunkt oplades med et kabel.
HybridbilPå engelsk HEV / Hybrid Electric Vehicle. Denne type bil har
et batteri, hvortil der genereres el via
forbrændingsmotoren. Batteriet kan ikke oplades med
kabel, men oplader sig selv, når forbrændingsmotoren
startes, og når bilen bremser.
Mild hybridbilPå engelsk MHEV / Mild hybrid Electric Vehicle. En mild
hybrid kan ikke køre på ren el, men i stedet bliver bilen
assisteret af en elektrisk motor på særlige tidspunkter, hvor
forbrændingsmotoren ofte bruger meget brændstof. Det
kan f.eks. være ved acceleration eller ved start af motoren i
Start/stop-funktioner.
Plug-in hybridbilPå engelsk PHEV / Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Har både
en el- og en forbrændingsmotor. På en plug-in hybrid
oplades batteriet både ved kørsel og via lader. Batteriet
giver typisk mulighed for at køre ca. 50 km på el før
brændstofsmotoren sætter ind. En plug-in hybrid kan kun
modtage strøm med en begrænset hastighed (ACopladning) og er derfor lang tid om at oplade. Derfor vil en
plug-in hybrid optage meget kapacitet i kollektiv
ladeinfrastruktur.

Tekniske begreber

Begreb: Definition:
AC-laderEr en laveffektlader, der leverer vekselstrøm, og hvor
konverteringen til jævnstrøm sker i bilen. Kan typisk levere
op til 22 kW.
AmpereStrømstyrken måles i ampere og beskriver antallet af
elektroner, der løber gennem en ledning pr. sekund.
DC-laderEr en højeffektlader, der leverer jævnstrøm, efter at
konverteringen fra vekselstrøm er sket i laderen. Leverer
typisk 50 kW eller mere.
kWPå engelsk HEV / Hybrid Electric Vehicle. Denne type bil har
et batteri, hvortil der genereres el via
forbrændingsmotoren. Batteriet kan ikke oplades med
kabel, men oplader sig selv, når forbrændingsmotoren
startes, og når bilen bremser.
kWhStår for kilowatttime og er en måleenhed for elforbrug og
strømmængde. Størrelsen af en elbils batteri måles i kWh.

Begreber for ladeinfrastruktur

Begreb: Definition:
HurtigladerEn højeffektlader, der lader med 50-100 kW. Lader med
jævnstrøm (DC/Direct Current) og konvertering fra veksel til jævnstrøm sker i laderen og ikke i elbilen.
LadeboksEn væghængt ladefacilitet, typisk med et eller to udtag.
LadefacilitetEn fællesbetegnelse for flere forskellige typer
ladeaggregater (ladeboks, ladestander, ladestation,
ladepark mm.).
LadeinfrastrukturFælles betegnelse for hele infrastrukturen til opladning af el-køretøjer.
LadeoperatørStår for at etablere, installere, servicere og drive
ladestandere. Kan også omfatte tankstationer, der f.eks.
supplerer deres tankstationer med ladestandere (typisk
lynladere).
LadeparkGeografisk afgrænset område med flere ladepladser.
LadepladsGeografisk afgrænset område med flere ladepladser.
LadepunktEt sted, hvor en elbil kan lade – i praksis ladestikket.
LaderEn fællesbetegnelse for flere forskellige typer
ladeaggregater (ladeboks, ladestander mm.).
LadestanderEn stander, der leverer strøm til elbilerne. En ladestander
kan have flere ladepunkter – dvs. flere ladestik.
LadestationGeografisk afgrænset område med mange ladestandere,
typisk lynladere og ofte ved motorveje eller andre
overordnede veje.
LadeøerFlere normalladere samlet i klynger eller ”øer”, så det er let
for elbilisten at finde en ledig stander.
Lynlader En højeffektlader, der lader med mindst 150 kW. Lader
med jævnstrøm (DC/Direct Current). Konvertering fra
veksel- til jævnstrøm sker i laderen og ikke i elbilens batteri.
Normallader En laveffektlader, der lader med op til 22 kW. Lader med
vekselstrøm (AC/Alternating Current). Konvertering fra
veksel- til jævnstrøm sker i elbilens batteri og ikke i laderen.
Udtag Ladestanderens pendant til tankstationens tankpistol.
Begreberne og definitionerne er taget fra Vejdirektoratets Håndbog for Planlægning og etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Håndbogen kan tilgås her.

Tovejsladning

Nedenunder ses der en række begrebsafklaringer for tovejsladning. Disse definitioner, er modsat de andre på denne side, ikke fra Håndbogen.

Begreb: Definition:
V2V’et kommer fra det engelske, og står for vehicle, som indikerer at det er et køretøj som er omdrejningspunktet. 2-tallet indikerer at strømmen kan gå begge veje, modsat normalt, hvor strømmen kun kan gå fra el-nettet til bilens batteri. Man kan derfor både oplade køretøjet, og tage strømmen fra køretøjets batteri, og sende den til en række forskellige teknologier. De forskellige formål beskrives herunder.
V2HH’et står for Home – hjemmet, og indikerer at strømmen fra bilens batteri kan anvendes til at sende strøm ind i hjemmet eller andre bygninger. Strømmen kan herefter anvendes til at dække det almindelig el-forbrug i hjemmet.
V2LL’et står for load – udstyr. Her kan strøm fra bilens batteri anvendes til at oplade udstyr såsom boremaskiner og campingudstyr.
V2GG’et står for grid – el-nettet. Det vil sige at bilen kan overføre strøm fra batteriet til det kollektive el-net. Bilen kan dermed bruges til at understøtte el-nettet i perioder hvor strømmen er dyr eller består af en stor del af fossile kilder.
V2X X’et repræsenterer at strømmen kan gå fra batteriet til en række uspecificerede teknologier. V2X kan dermed være alle de ovenstående eksempler.