elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Registreringsafgift

Fra 2021 er der kommet nye regler for bilafgifter, og det betyder også ændringer i registreringsafgiften for elbiler. Her kan du læse om reglerne for elbilers registreringsafgift og se et eksempel på beregning af prisen på en elbil inkl. bilafgifter.

Elbiler og registreringsafgift – nye regler indført fra 2021
Foto: Unsplash

Er der afgift på elbiler?

Ja der er afgifter på elbiler, men du slipper meget billigere. Som ejer af en elbil skal du betale registreringsafgifter, ligesom ejere af plug-in hybrid-, benzin- og dieselbiler skal. Du kan dog som elbilejer nyde godt af de mere gunstige registreringsafgifter, fordi du har valgt en ’grøn’ bil. I de danske bilafgifter fra og med 2021 indgår bl.a. både flere rabatter og fradrag i udregningen af registreringsafgiften på elbiler, som kommer elbilejere til gode.

Hvordan beregnes registreringsafgiften for elbiler?

Elbilers registreringsafgift baserer sig grundlæggende på bilens pris inklusive moms. Inden registreringsafgiften kan beregnes, bliver elbilens afgiftspligtige værdi reduceret med batterifradrag. Et batterifradrag på 1.700 kroner per kilowatt-time for batterikapacitet optil 45 kilowatt-timer. Batterifradraget for en elbil på 45 kilowatt-timer eller derover vil være på 76.500 kroner. Batterifradraget falder fra 2022 fra 1.700 til 1.300 kroner.

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin. Du betaler:

  • 25 procent i afgift op til de første 65.000 kr. af elbilens værdi
  • 85 procent op til 202.200 kroner
  • og 150 procent af resten af elbilens pris.

Særlige fradrag for elbiler

Når beregningen for registreringsafgiften er klar, så fratrækker man bundfradraget, som gælder for alle drivmidler på 21.700 kr., fra. den værdi man får, er registreringsafgiften man skulle betale, hvis der var 100% afgift. Bundfradraget indeksreguleres fra 2022 med en stigning på 2-3 procent. Elbiler og plugin-hybridbiler får desuden en særlig rabat på registreringsafgiften over en længere årrække, hvor ejerne af bilerne altså ikke skal betale fuld registreringsafgift. Rabatten daler dog gradvist:

  • I 2021 udgør rabatten 60 procent for elbiler
  • I 2025 er rabatten for elbiler 40 procent
  • I 2030 og frem lyder rabatten på 20 procent for elbiler.

Ekstra rabat på registreringsafgiften for elbiler

Derudover fratrækker man et bundfradrag, som også skal trækkes fra elbilens afgift. Bundfradraget er højt for elbiler og er i 2021 på: 170.000 kroner. Bundfradraget falder fra 2022 til 167.500 kroner. Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Se også eksempel på beregning af registreringsafgift på elbil.

Ud over registreringsafgiften skal du som elbilejer også betale ejerafgift. Læs også: Ejerafgift på elbiler

Registreringsafgift på plug-in hybridbiler

Plug-in hybridbilers registreringsafgift beregnes efter samme principper som elbilerne. Plugin-hybriderne får også batterifradrag.

Registreringsafgiften kan nu udregnes på baggrund af den afgiftspligtige værdi i tre afgiftstrin som elbilerne. Se afsnittet herom for elbiler ovenfor.

Dernæst skal plugin-hybriderne betale CO2-tillæg for deres CO2 værdi. Dette beløb er 250 kr. pr. gr. CO2 som bilen udleder pr. km. CO2-tillæget indeksreguleres fra 2022 med en stigning på 2-3 procent, mens CO2 grænserne nedjusteres tilsvarende.  Bemærk, at plugin-hybrider som udleder 50 gr. CO2 pr. km og derudover bliver ikke betragtet som lavemissionsbiler og skal betale fuld afgift som en fossilbil. Læs om CO2-tillægget på skat.dk. Når man har lagt Co2-tillægget til den beregnet afgift, skal man nu fratrække et bundfradrag. Plugin-hybrider for ligesom andre drivmidler et bundfradrag på 21.700 kr. Bundfradraget indeksreguleres fra 2022 med et fald på 2-3 procent. Ligeledes sænkes batterifradraget fra 1.700 til 1.300 kroner fra 2022. Når man har fratrukket bundfradraget, så skal vi beregne indfasning for plug-in hybridbiler som får mindre rabat end elbilerne.

Plug-in hybridbiler får følgende rabat på registreringsafgiften:

  • 55 procent fra 2021
  • 35 procent fra 2025
  • 20 procent fra 2030

Derudover fratrækker man et bundfradrag der også skal trækkes fra plugin-hybridens afgift. Bundfradraget er lavere end elbiler og er i 2021 på: 50.000 kroner. Bundfradraget falder i 2022 til 48.750 kroner.

  • Når bundfradraget er fratrukket, så har vi den endelige registreringsafgift.

Du skal som ejer af en plug-in hybridbil ud over registreringsafgiften også betale en ejerafgift. Læs mere om beregning af ejerafgiften på plug-in hybridbiler her.

Beregning af elbils registreringsafgift

Her kan du se et eksempel på beregningen af en elbils registreringsafgift:

Pris AB Forhandler210.000
MOMS52.500
PRIS INKL. MOMS262.000
BATTERIFRADRAG76.500
Beregnet batterikapacitet* (Max. 45 kWh)45
Kr. pr. kWh (Max. 45 kWh)1.700
PRIS EFTER FRADRAG186.000
AFGIFT
25% af de første 65.000 kr.16.250
85% af 65.001-202.200 kr.102.850
150% af 202.201-0
Total afgift119.100
Bundfradrag – alle personbiler21.700
Afgift efter bundfradrag97.400
Elbil afgift 202140,00%
TOTAL AFGIFT38.960
AFGIFTSFRADRAG
Bundfradrag elbiler 2021170.000
AFGIFT I ALT0,00
PRIS INKL. MOMS OG AFGIFT262.500