elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Konference, Webinar

Nordisk dialogkonference om nye forretningsmodeller

For at komme i mål med den grønne omstilling af erhvervstransporten, er der brug for også at se på innovative løsninger og nye forretningsmodeller. Copenhagen Electric har inviteret virksomheder og startups som kan hjælpe jeres virksomhed og dermed at sænke barrieren for at komme i mål med omstillingen.

Vi starter dagen med et inspirationsoplæg ved Pernille Lytzen. Herefter har vi inviteret innovative virksomheder til at komme og præsentere jer for deres oplæg til, hvad de kan tilbyde i forhold til at bidrage til elektrificeringen af erhvervstransporten. Derudover får I mulighed for selv at stille dem flere spørgsmål til deres produkt eller løsning i pauserne, hvor I kan gå i nærmere dialog om muligheder for netop jeres virksomhed.

Målet med dialogkonferencen

Målet med denne dialogkonference er at få skabt viden og igangsat en dialog omkring, hvilke nye forretningsmodeller og innovative løsninger der eksisterer og, hvordan de kan understøtte elektrificeringen af erhvervstransporten. Elektrificeringen af transporten er et nyt mindset, som stiller store krav til jer som skal elektrificere transporten i praksis. Det er nødvendigt at se på alle løsninger, som kan bidrage til at nedbringe barrieren for den grønne omstilling af transport så vi kan nå vores mål om reduktion af CO2 udledning. Derfor denne inspirations- og dialogkonference.

Målgruppen

Målgruppen for dialogkonferencen er primært de beslutningstagere i private og offentlige virksomheder, som står overfor at skulle elektrificere deres transport. Derudover inviteres også andre aktører, som har en interesse i, og for at arbejde henimod elektrificering af erhvervstransporten, såsom kommuner, regioner, staten, forskningsmiljøer og konsulenter.

De nordiske lande har allerede i dag et tæt samarbejde og der foregår et stort transportarbejde på tværs af vores nordiske region. Omstillingen af transporten kræver at der tænkes i sammenhænge på tværs af kommuner, regioner og landegrænser. Sammen udgør de nordiske lande et større marked. Målgruppen for konferencen er derfor nordisk med deltagelse fra både Norge, Sverige og Danmark.

Baggrund

Som led i Region Hovedstadens arbejde henimod at være den førende europæisk region på e-mobilitet i 2030 har regionen gennem en årrække bevilget penge til at drive videnscenteret Copenhagen Electric.

Det er Copenhagen Electric, som i forbindelse med det nordiske Interreg ØKS projekt SCALE, er initiativtager til denne nordiske dialogkonference. Copenhagen Electric bidrager konkret til at styrke den grønne omstilling af transporten bl.a. ved at:

 • øge vidensniveauet og sikre formidling til relevante af aktører
 • facilitere og styrke samarbejdet på tværs aktører
 • medvirke til at sænke barrierer for praksisnær implementering

Se eller gense konferencen

Du kan se programmet og virksomhedsbeskrivelserne her.

Konferencen blev optaget, og du kan se eller gense den herunder i tre dele:

Del 1

 • Velkommen
 • Fremtidens transport -v. Pernille Lytzen
 • Eldrift - v. Jon Arne Hammersmark
 • Designwerk - v. Jens Bahrmann
 • Dora Nordic - v. Rikke Høyer

Se første del her.

Del 2
 • Hvordan kan vi understøtte elektrificeringen af erhvervstransporten med andre løsninger allerede i dag? - v. Joakim Nilsson
 • CargoTruckExchange - v. Henrik Larsen
 • Banke - v. Jannick Cordt Hansen
 • Uptimus - v. Magnus Bergkvist Sørensen
Del 3
 • Nerve Smart Systems - v. Jens Raarup
 • Vialumina - v. Pontus Frohde & Patrik Lindergren
 • Einreide - v. Carl Ceder
 • Opsamling og tak for i dag
Se oplæggene for dagen her.
Du kan også læse om de forskellige virksomheders løsninger og hvordan I kan benytte jer af dem i jeres virksomhed i kataloget.

Detaljer

Dato

29 marts 2023 - kl. 10:00 - 15:00

Adresse

SOHO
Flæsketorvet 68
København

Web

Tilmelding

Arrangementet er gratis

Arrangør

Copenhagen Electric