elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Foredrag

Planlægning af ladeinfrastruktur

KOMMUNER OG REGIONERS ETABLERING AF LADESTANDERE

Indhold

Du vil blive ført igennem hele processen fra de første strategiske og indledende overvejelser, som man i kommunen bør gøre sig i planlægningen af ladeinfrastruktur til, hvilke overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med udbud.

I løbet af kurset vil vi beskæftige os med spørgsmål som:

 • Hvordan kan man understøtte omstillingen af bilparken som kommune?
 • Hvad må man som kommune (lovhjemmel)?
 • Hvordan sikres det, at Ladestanderbekendtgørelsens krav overholdes?
 • Hvilke særlige forhold gør sig gældende i netop ens kommune (fx parkeringsforhold)?
 • Hvilke typer ladere og ladestik findes der, og hvordan bruges de?
 • Hvordan bør fordelingen mellem de forskellige ladertyper være?
 • Hvordan kan behovet for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur på offentlige arealer minimeres?
 • Hvor er der behov for offentligt tilgængelige ladestandere?
 • Hvor mange af hvilken type ladestandere skal stilles op hvor?
 • Hvordan skabes udbud, så der sikres ladeinfrastruktur både attraktive steder og mindre attraktive steder?
 • Ved udbud: Hvilke krav bør offentlige myndigheder stille i udbud? Hvordan sikres tilstrækkeligt ladeinfrastruktur i fremtiden (data)? Hvordan sikres en hensigtsmæssig drift af ladestanderne?
 • Hvilken betydning har Vejloven, Privatvejsloven og Bygningsreglementet for, hvordan der kan etableres ladeinfrastruktur?
 • Hvilke overvejelser om byrum og æstetik bør man gøre sig?

Form

Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner med mange eksempler og afvekslende med gruppearbejder og diskussioner. Kurset inkluderer ikke besigtigelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til kommunalt ansatte, som allerede arbejder med ladeinfrastruktur eller som skal til at beskæftige sig med det.

Ladeinfrastruktur kan fx være dit ansvarsområde, eller måske mangler du input til, hvordan du håndterer en særlig udfordring i planlægningen.

Kurset forudsætter ikke forudgående kendskab til ladeinfrastruktur og elbiler. Inden kursusdagen vil du blive bedt om at fremsende et par linjer om dit forhåndskendskab til emnet.

 

Detaljer

Dato

18 november 2021 - kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Nyborg Strand, Østerøvej 2
Nyborg

Web

Tilmelding

Arrangementet koster 4.600kr.

Arrangør

Vej-EU