elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Pulje til offentlig tilgængelige ladestandere på private arealer

Om puljen

Som led i Aftale om udmøntning af midler i puljen til grøn transport af d. 22. december 2021 er der afsat en pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer. Puljen er på 49 mio. kr. og administreres af Vejdirektoratet.

Ladestanderoperatører og partnerskaber kan søge tilskud til offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur til elbiler langs vejnettet, ved trafikale knudepunkter og områder med et sæsonbetonet behov for ladestandere. Derudover over kan regionerne indgå partnerskaber med virksomheder.

Ansøgningsskemaet på virk.dk er åbent fra 1. april 2022, og frem til og med 15. august 2022 (link åbner i et nyt vindue)

Bekendtgørelse, administrationsgrundlag og regnskabsinstruks samt vejledning til ansøgningsformularen på virk.dk kan findes via nedenstående links. Efterfølgende vil revisionsinstruksen blive tilgængelig på denne side.

Vi anbefaler alle interesserede at gå i gang med ansøgningsprocessen så tidligt som muligt. Ansøgere får besked om tilsagn eller afslag senest den 14. oktober 2022.

Yderligere materiale og vejledning

  • Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om pulje (kommer senere)
  • Præsentation fra interessentmøde (kommer senere)

Skabeloner til afrapportering og ansøgning om ændringer

Spørgsmål kan rettes til

Teknisk konsulent Søren Saugstrup

Tlf. 72 44 27 68

Mail: sosa@vd.dk

Tilgå puljen her.

Detaljer

Dato

01 april - 15 august 2022

Arrangør

Vejdirektoratet