elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Puljens formål er:
1) At fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser.

2) At fremme grøn flextrafik i hele landet.

Med udgangspunkt i at kontraktomkostningerne for 0-emissionsbusser i byområder er konkurrencedygtige ift. dieseldrevne busser, målrettes puljen regionale busruter samt eventuelle kommunale busruter uden for byområder, der drives i sammenhæng med regionale busruter.

Derudover målrettes puljen til fremme af 0-emissionsflextrafik for at skabe incitamenter til, at flextrafikken i Danmark også omstilles til mere grøn og klimavenlig trafik.

Hvem kan søge?
Regioner, kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder.

Økonomi

​Der er afsat en ramme på i alt 250 mio. kr. i perioden 2022-2026 (50 mio. kr. årligt).

Hvordan vurderes ansøgninger?

Der prioriteres i de enkelte år mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:
1. Nedbringelse af CO2 pr. tilskudskrone.
2. Nedbringelse af øvrige emissioner.
3. Acceleration af grøn omstilling.
4. Geografisk spredning af puljemidlerne.

Tilgå puljen her.

Detaljer

Dato

01 juli - 15 september 2022

Arrangør

Trafikstyrelsen