elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Puljer

Søg i kalenderen


Pulje til offentlig tilgængelige ladestandere på private arealer

Som led i Aftale om udmøntning af midler i puljen til grøn transport af d. 22. december 2021 er der afsat en pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer. Puljen er på 49 mio. kr. og administreres af Vejdirektoratet.

Læs mere

01 april - 15 august

Pulje til grønne busser og grøn flextrafik

FormålPuljens formål er:1) At fremme udbredelsen af 0-emissionsbusser.2) At fremme grøn flextrafik i hele landet.Med udgangspunkt i at kontraktomkostningerne for 0-emissionsbusser i byområder er konkurrencedygtige ift. dieseldrevne busser, målrettes puljen regionale busruter samt eventuelle kommunale busruter uden for byområder, der drives i sammenhæng med regionale busruter.Derudover målrettes puljen til fremme af 0-emissionsflextrafik for at skabe […]

Læs mere

01 juli - 15 september

Tilskud til køb af nye brint- og ellastbiler

Tilskud til køb af en ny brint- eller ellastbil kan søges af den, der skal registreres som ejer af lastbilen i Motorregistret. Dette kan f.eks. være en virksomhed, en vognmand eller et leasingselskab.

Læs mere

15 august - 14 oktober

Pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer 2022

Som led i den politiske aftale om udmøntning af pulje til grøn transport den 22. december 2021 er der afsat en pulje til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. Puljen er på 98 mio. kr. og administreres af Vejdirektoratet.

Læs mere

06 april - 31 oktober