elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Planlægning af ladeløsninger

Som beboer i etageejendomme, boligforeninger eller en anden form for byggeri med flere beboere er der ikke den samme nemme adgang til at sætte en privat ladeboks op, som den private husejer har. De fleste ladeoperatører har dog løsninger, der gør det nemt for ejer-, lejer- eller andelsboligforeninger at vælge den rigtige løsning til ejendommen.

Foto: Mazda

Inden I kontakter en ladeoperatør er det værd at gøre jer nogle overvejelser om:

 • Regler og budget
  Hvad er rammerne og budgettet for jeres investering, og har foreningen særlige regler for beslutning om ladebokse? Ofte skal en installation af ladebokse godkendes på en generalforsamling, så husk at checke vedtægterne. At etablere ét AC ladeudtag kan, inklusiv installation og tilslutningsgebyr, koste mellem 15.000-30.000 kroner afhængigt af omkostningen ved gravearbejde, udvidelse af el-kapacitet og den eksisterende installation.
 • Undersøg eksisterende installationer
  Der skal være strøm nok til rådighed – gerne 16 ampere for hver ladeboks, der installeres. Husk også, at det ved placeringen af ladebokse skal være muligt at føre kabler. Ofte er boligforeninger, etageboliger og parkeringspladser etableret længe før elbiler blev populære, og de er derfor ikke forberedte til at få installeret opladning. Tag gerne en autoriseret elinstallatør med på råd.
 • Undersøg behovet
  Husk at spørge, hvor mange beboere, der har behov for ladning nu, og hvor mange der forventer at få det i fremtiden. Det er vigtigt at prøve at forudse det fremtidige behov for antallet af ladebokse, så jeres investering bliver bedst muligt fremtidssikret.
 • Parkeringspladsernes ejerforhold
  Selvom en beboer har en specifik parkeringsplads tilknyttet sin lejlighed og betaler for den, så er selve parkeringsarealet ofte enten boligforeningens ejendom eller offentlig ejendom. Derfor er det vigtigt at sikre, at I har de nødvendige godkendelser, inden I installerer ladebokse.

Når I har de ting på plads, giver det mening at kontakte en eller flere ladeoperatører for priser og vejledning. I kan også bruge en uvildig konsulent til at vejlede jer i denne fase.

Planlæg opsætningen af jeres ladestandere i fire faser

 • Klargør

  I skal sikre, at der er adgang til – og plads i – en strømtavle. Kabler skal kunne føres til parkeringspladser. Der kan installeres tomrør eller andre løsninger for at sikre, at kabler senere kan fremføres.

 • Sikre tilstrækkelig strøm

  Det kan være nødvendigt at sikre ekstra strøm til parkeringsarealet. På grund af  gravearbejde og tilslutningsgebyr kan det blive en større udgift, men ved brug af ladebegrænsning kan det være muligt at udnytte den eksisterende kapacitet bedst muligt.

 • Kabellægning til parkeringspladser

  Trække kabler fra strømtavle til parkeringsplads via de forberedelser, der er foretaget under klargøringen.

 • Installation af ladestandere

  Ladebokse eller -standere kan eventuelt opsættes i etaper i takt med, at behovet melder sig.

Miniguide

Ladeinfrastruktur til beboelsesbygninger med delt parkeringsareal lavet af CPH Electric i Region Hovedstaden.

Læs guiden her