elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Ladning24. september, 2021

LadHer.dk: Hvor placeres fremtidens ladestandere mest optimalt?

Ny onlineløsning giver kommuner og andre interessenter adgang til optimerede planer for placering og investering i ladestandere til el-biler – på adresseniveau.

LAdher.dk nyhed

Lucas Klosterskov Perkild

24. september, 2021

Værdien af Masterplanner-løsningen (www.ladher.dk) er, at kommuner og andre interessenter kan spare masser af penge og tid på indkøb af relevant data, udvikling af software og dyre softwarelicenser, dyr ekspertbemanding, konsulenter, gennemførelse af beregninger osv. – fordi systemet er lavet, det er i drift og indeholder data og det kan nemt inddrage virksomhedens egne data m.m.

”Vi kan spare kommuner og andre interessenter for op mod 90% af de omkostninger, som de selv vil have ved at udvikle og drive en tilsvarende intelligent løsning selv” siger CEO cand. merc. Finn Gilling.

Løsningen er online og opdateres løbende med nye og ændrede data, ligesom kommuner og andre interessenter kan indlæse egne data til bearbejdning, beregning og visning. Løsningen kan lynhurtigt generere rapporter og beregninger – fx en beregning af de bedste ladestanderplaceringer i Herning og det forventede antal opladninger i døgnet på en given adresse på et givent tidspunkt. Løsningen hedder Masterplanner, og der kan læses mere om løsningen på www.ladher.dk.

”Masterplanner-løsningen er en 365 grader professionel ladestanderløsning” siger Finn Gilling og fortsætter ”Vi har gennem 30 år udviklet data, metoder og systemer til optimal investeringsplanlægning og gennemførelse af infrastrukturprojekter. Både indenfor elbiler, fibernet, mobiltelefoni, detailkæder, kloakspærrer og mange andre typer. Det er derfor helt naturligt for os at lancere en løsning til optimal investering og placering af ladestandere til elbiler”.

Nedenfor ses et par kortudsnit fra løsningen. Find mere information på www.ladher.dk.

Eksempel 1:

Fordeling af Hernings forventede efterspørgsel efter offentligt tilgængelige ladestandere pr 500×500 m2.

Eksemplet er beregnet med baggrund i trafik, arbejdspladser, butikker, boliger med/uden egne ladestandere,

antal elbiler og andre biler, antal elbiler med behov og tid til opladning m.m.

Kilde: Gilling/Masterplanner/ladher.dk 2021

Eksempel 2:

Adresser I Herning med plads til ladestandere og samtidig stor forventet efterspørgsel i 2030.

Eksemplet er beregnet med baggrund i trafik, arbejdspladser, butikker, boliger med/uden egne ladestandere, antal elbiler og andre biler, antal elbiler med behov for opladning og tid til opladning m.m.

Kilde: Gilling/Masterplanner/ladher.dk 2021

For yderligere information kontakt Finn Gilling (60211704, finn@gillling.com) / Ulrik Tjellesen (28401515, ulrik@gilling.com)