elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Elbiler13. april, 2022

Høring over udkast til bekendtgørelse

Her kan du læse høring over udkast til bekendtgørelse om ordregivers indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter

Lucas Klosterskov Perkild

13. april, 2022

Med bekendtgørelsen fastsættes den nærmer ramme for de udbud og aftaler. som offentlige ordregivere skal iagttage, når der indgås aftaler med operatører af ladepunkter. 

Bekendtgørelsen er et led i udmøntning af lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, som blev vedtaget af Folketinget i dette forår.

Du kan læse udkastet til bekendtgørelsen, høringslisten og høringsbrevet her.