elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Elbiler9. juni, 2021

Færdselsstyrelsen: Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur

Læs Færdselsstyrelsens nye Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur

Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.

Lucas Klosterskov Perkild

9. juni, 2021

Færdselsstyrelsen har den 28. maj offentliggjort en ny Bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler mv.

For offentlig tilgængelige ladestandere gælder følgende:

Offentligt tilgængelige ladestandere:

§ 5. Alle offentligt tilgængelige ladestandere skal give brugere af elektriske køretøjer mulighed for opladning på ad hoc-basis uden, at de skal indgå en kontrakt med den pågældende elektricitetsleverandør eller operatør.

§ 6. På alle offentligt tilgængelige ladestandere skal der på klar og synlig måde være angivet, hvilken type stikforbindelser ladestanderen er udstyret med.

§ 7. På alle offentligt tilgængelige ladestandere skal der på klar og synlig måde oplyses om prisen for opladning.

§ 8. På alle offentligt tilgængelige ladestandere, jf. dog stk. 2, skal der opsættes et permanent prissammenligningsskilt, jf. § 11.

Stk. 2. Offentligt tilgængelig ladestandere, som tilbyder opladning uden betaling, eller som udelukkende kan anvendes af lastbiler og busser, er ikke omfattet af kravet om opsætning af et permanent prissammenligningsskilt.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her.