elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Webinar

Webinar om pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og bekendtgørelse om offentlige ordregivere

Webinar om pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer og bekendtgørelse om offentlige ordregivere

KL og Vejdirektoratet afholder webinaret med oplæg fra blandt andet Transportministeriet og Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (også kendt som AFI-loven) træder i kraft til april. Lovforslaget behandles lige nu i Folketinget. Loven giver kommunerne en række muligheder for at bidrage til udrulningen af offentligt tilgængelige ladestandere. Det gælder blandt andet muligheden for at lave udbud og medfinansiere opsætningen af ladestandere med egne midler.

I 2022 kommer der også en håndsrækning fra staten. Med Aftale om udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer i 2022 af 22. december 2021 blev der blandt andet afsatte 100 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer. På webinaret vil Vejdirektoratet gennemgå baggrunden for puljen og vilkårene for at søge og modtage midler.

Førend kommunerne rigtigt kan komme i gang med at lave udbud og indgå aftaler med operatørerne, har de brug for kendskab til de nye regler som følger af AFI-loven. På webinaret vil Transportministeriet gennemgå både bekendtgørelsen om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter og bekendtgørelsen om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter, men vil fokusere på bekendtgørelsen om offentlige ordregivere.

På webinaret deltager også Poul Schmith/Kammeradvokaten, som vil bidrage med deres læsning af bekendtgørelsen og komme med deres bud på de væsentligste opmærksomhedspunkter for kommunerne.

Formålet med webinaret er at klæde kommunerne godt på til det kommende arbejde med at udrulle offentligt tilgængelige ladestandere, og derfor har vi i programmet afsat god tid til dialog, hvor vores oplægsholdere står klar til at svare på spørgsmål. Vi vil derfor gerne opfordre kommunerne til at forberede sig forud for dagen og aktivt deltage med spørgsmål og kommentarer til både puljen og bekendtgørelsen.

Det er gratis at deltage.

Program

Kl. 9.00-9.10: Velkommen og intro til dagens program v. KL

Kl. 9.10-9.40: Pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer v. Vejdirektoratet

Kl. 9.40-10.10: Kommunerne har ordet

Kl. 10.10-10.25: Pause

Kl. 10.25-10.55: Bekendtgørelse om offentlige ordregivere v. Transportministeriet

Kl. 10.55-11.25: Opmærksomhedspunkter for kommunerne ved de nye regler v. Poul Schmith/Kammeradvokaten

Kl. 11.25-11.55: Kommunerne har ordet

Kl. 11.55-12.00: Opsamling og tak for i dag v. KL

 

Spørgsmål? 

Hvis I har spørgsmål til webinaret eller programmet, kan I kontakte chefkonsulent Julie Leth (jlet@kl.dk) eller studentermedhjælper Paulus Damgaard (paud@kl.dk).

 

Se eller gense webinaret her.

Se præsentationerne fra webinaret her.

Detaljer

Dato

31 marts 2022 - kl. 09:00 - 12:00

Adresse

Web

Tilmelding

Arrangementet er gratis

Arrangør

KL