elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Webinar

Udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler

Webinar om ladeinfrastruktur

Knap 24 pct. af de solgte biler i første kvartal af 2021 var en grøn bil, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Kommunerne er klar til at påtage sig et stort ansvar og medvirke til etablering af en effektiv landsdækkende ladeinfrastruktur. På nuværende tidspunkt mangler imidlertid de helt nødvendige lovhjemler for, at kommunerne kan agere.

Regeringen har annonceret, at et lovforslag, der skal etablere det nødvendige lovgrundlag, er på vej. Allerede nu er der dog ved at være pres på de offentligt tilgængelige ladestandere, og der er derfor brug for, at kommunerne går i gang med at forberede sig, så der kan sættes skub i udrulningen af ladeinfrastrukturen, når lovgivningen tillader det. KL afholder derfor i samarbejde med Dansk Elbil Alliance et webinar med det formål at klæde kommunerne på til opgaven ved at sætte fokus på konkrete værktøjer og muligheder.

På webinaret får man indsigt i de muligheder, kommunerne har for at arbejde med planlægning og etablering af ladestandere til elbiler. Der vil både være oplæg fra eksperter og kommuner, der har gjort sig de første erfaringer, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer. Endeligt program for dagen følger.

Webinaret henvender sig til alle med interesse for etablering af ladeinfrastruktur til elbiler og afholdes den 27. maj 2021 kl. 09.00-12.00 i TEAMS.

Deltagelse i webinaret er gratis. Tilmelding findes her.

Detaljer

Dato

27 maj 2021 - kl. 09:00 - 12:00

Adresse

Web

Tilmelding

Arrangementet er gratis

Arrangør

KL

Telefon

4533703866