elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Foredrag, Møde

KOMMUNER OG REGIONERS ETABLERING AF LADESTANDERE

KOMMUNER OG REGIONERS ETABLERING AF LADESTANDERE

Det skal være lettere at få opladet sin elbil. Dét er grundtanken i lovforslaget om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, som fremsættes i den igangværende folketingssamling og forventes at træde i kraft 1. april 2022. Med lovforslaget etableres en sektorlovgivning, som bl.a. forpligter operatører af ladestandere på offentlige arealer til at give adgang til enhver udbyder af opladningstjenester, der opfylder visse kriterier. Kommuner og regioner er tiltænkt en central rolle i den kommende udrulning af ladeinfrastruktur. Lovforslaget fastsætter regler om kommuners og regioners adgang til at tildele private virksomheder ret til at virke som operatør af ladestandere, der anlægges på arealer, som kommunen eller regionen har rådighed over.

Den 26. november 2021 inviterer vi til formiddagsarrangement, hvor vi sammen med Transportministeriet og Ballerup Kommune sætter fokus på de nye regler. Efter en overordnet indføring til lovforslaget fra Transportministeriet samt erfaringer fra Ballerup Kommune om udrulning af ladeinfrastruktur i praksis, stiller vi skarpt på de juridiske opmærksomhedspunkter, som det nye lovforslag rejser. Vi sætter fokus på samspillet med udbudsreglerne, statsstøttereglerne og konkurrencereglerne, herunder kommuner og regioners konkurrenceudsættelse af retten til at virke som operatør af ladestandere.

PROGRAM

Kl. 09.00-09.30 Ankomst og let morgenmad/kaffe

Kl. 09.30-09.40 Velkommen og præsentation af dagens program v/Poul Schmith

Kl. 09.40-10.00 Introduktion til og baggrund for lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport v/Specialkonsulent Lise Nørr og specialkonsulent Rasmus Jensen, Transportministeriet

Kl. 10.00-10.20 Hidtidige erfaringer med etablering af ladestandere og perspektiv v/Mick Fürst Steffensen og Søren Fischer Jepsen, Ballerup Kommune

Kl. 10.20-10.50 Etablering af ladeinfrastruktur ved konkurrenceudsættelse: Udbudsretlige opmærksomhedspunkter i lovforslaget v/Magnus Bjerre Clausen, advokat, Director, Poul Schmith

Kl. 10.50-11.00 Kort pause

Kl. 11.00-11.30 Etablering af ladeinfrastruktur i et konkurrence- og statsstøtteretligt perspektiv v/Jacob Pinborg, advokat, partner, Poul Schmith

Kl. 11.30-12.00 Afrunding og netværk

MÅLGRUPPE

Målgruppen for arrangementet er navnlig ansatte i kommuner og regioner, som – såfremt lovforslaget vedtages – står over for at skulle arbejde med reglerne i praksis.

Tilmeld dig her.

Detaljer

Dato

26 november 2021 - kl. 09:30 - 12:00

Adresse

KALVEBOD BRYGGE 32
1560 KØBENHAVN V

Web

Tilmelding

Arrangementet er gratis

Arrangør

Poul Schmith Kammeradvokaten