elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Konference

KL afholder fagkonference om grøn mobilitet

Konference om grøn mobilitet

Fire bredt dækkende temaer

Borgere er udfordret af trængsel og støj i byerne og mangel på effektive transportmuligheder på landet. Kommunerne er nogen af de vigtigste aktører for at løse de mobilitetsudfordringer, vi ser på tværs af landet, og konferencens fire temaer dækker nogle af de vigtigste kommunale dagsordener inden for grøn mobilitet.

Under temaet, bæredygtig byudvikling med fokus på grønne mobilitetsløsninger, holder Maria Wass-Danielsen, founding partner og senior konsulent i Urban Creators oplæg om, hvordan kollektive transportknudepunkter kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem land og by, og om potentialet for at koncentrere byudviklingen omkring stationer og stoppesteder for at understøtte en bæredygtig mobilitet.

Under temaet, udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler – hvilke muligheder og rammer er der for kommunerne med den nye lovgivning, vil vi bl.a. have en paneldebat med KL og et par danske kommuner om aktuelle lovforslag for udrulning af ladeinfrastruktur. Jakob Lorenzen, udviklingskonsulent i Varde Kommune vil deltage i debatten og komme ind på de udfordringer, kommunen oplever ved udrulning af ladeinfrastruktur. Varde Kommune er et spændende eksempel, fordi de både skal kunne tilbyde ladeinfrastruktur for turisterne, så der er attraktive sommerhusområder langs med Vesterhavet. Samtidig skal de sikre etablering af ladeinfrastruktur i Varde by og i landdistrikterne, så områderne er attraktive for bosætning. I Varde by forventes markedet at kunne drive udviklingen. I landdistrikterne derimod forventes der behov for kommunal medfinansiering af ladeinfrastrukturen, hvilket det aktuelle lovforslag ikke tillader.

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig og læse programmet her. Tilmeldingsfristen er d. 8. september klokken 12:00.

Priser:

Kommunal deltager: 1.100 kr

Ikke-kommunal deltager: 1.600 kr

Kontaktoplysninger:

For praktiske spørgsmål bedes du kontakte
Albert Østerbye, student (ALCP@kl.dk)

For faglige spørgsmål bedes du kontakte
Julie Leth, specialkonsulent (JLET@kl.dk)

Detaljer

Dato

15 september 2021 - kl. 09:00 - 15:30

Adresse

Scandic Aarhus City
Østergade 10
Aarhus

Web

Tilmelding

Kommunal deltager: 1.100 kr. Ikke-kommunal deltager: 1.600 kr

Arrangør

KL