elbilviden.dk

This website doesn't support IE. Please, open this page in another browser.

Webinar

Elbilerne kommer – hvad kræver det, når vi byudvikler?

Program

Kl. 14.00-14.10 Velkomst ved Realdania By & Byg
Claus Ravn, chefkonsulent i Realdania By & Byg, byder velkommen og giver en kort introduktion til Realdania By & Byg – herunder hvorfor selskabet er optaget af arbejdet med ladeinfrastruktur til elbiler. Han introducerer også til Realdania By & Bygs nye digitale publikation.

Kl. 14.10-14.45 Hvilke gode råd og erfaringer findes der om ladekapacitet i nye og eksisterende byområder? Og hvilke problemstillinger skal man være opmærksom på?
Kathrine Fjendbo, specialkonsulent i Copenhagen Electric - Region Hovedstadens elbilsekretariat. Sekretariatet arbejder med at facilitere indsatsen for den grønne omstilling til e-mobilitet. Kathrine Fjendbo giver en række konkrete råd og anbefalinger i forhold til overordnet planlægning, teknisk forberedelse, økonomi samt organisering og drift – med særlig fokus på nye og eksisterende bo-ligområder, hvor man typisk deles om parkeringspladserne, enten på parkeringsanlæg eller som kantstensparkering.

Kl. 14.45-14.55 Kort pause

Kl. 14.55-15.20 Hvordan kan fremtidens forstad tilbyde parkering med ladestandere til elbiler?
Ole Møller, projektdirektør i NærHeden, fortæller om bydelens vej frem til at kunne stille 100 ladestandere til rådighed på beboernes fælles parkeringspladser. Hvilke perspektiver giver det, og hvilke problemstillinger og læringer har der været undervejs?

Kl. 15.20-15.40 Hvilke udfordringer og hvilken værdi giver det som kommune at fremme elbiler?
Lars Christensen, Centerchef i Høje Taastrup Kommune, fortæller om kommunens flerårige indsats for at fremme elbiler og anden grøn transport. Hvilke mål og planer har kommunen inden for området, hvad er gjort, hvilke udfordringer er der, og hvilken værdi giver det kommunen at satse på elbiler?

Kl. 15.40-16.00 Spørgsmål og debat

Praktisk

Arrangementet er åbent for alle. Erhvervsmedlemmer af Realdania By & Byg Klubben kan deltage gratis - husk dog at gennemføre et køb på 0 kr. for at registrere din tilmelding. Deltagergebyret for alle øvrige er 200 kr.

Arrangementet afholdes som online møde via Teams. Dagen før arrangementet modtager du link til mødet sammen med praktiske oplysninger. Du vil kunne stille spørgsmål og komme med kommentarer til oplægsholderne via chatfunktionen i Teams, som besvares i slutningen af hvert oplæg.

Om Realdania By & Byg
Realdania By og Byg er et datterselskab af foreningen Realdania. Vi fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling. Realdania By & Byg har siden 2003 restaureret 50 historiske huse i Danmark - og enkelte i Grønland, udviklet 15 projekter med eksperimenterende byggeri og 5 store projekter inden for by- og arealudvikling.

Om Nærheden
Byudviklingsprojektet Nærheden er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. Partnerskabet blev indgået i 2013. De første år gik med at lave en gennemtænkt udviklingsplan for området, og i 2016 var man klar til at sætte de første byggefelter til salg.

Nærheden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Mens haverne bliver relativt små, gives fællesarealer og fællesfaciliteter særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fællesskaber.

I dag, har Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Bygs fælles selskab indgået aftaler med investorer om godt 3.100 boliger. Dermed er der tæt på udsolgt af byggeretter til boliger. De man-ge nye boliger bygges som en blanding af lejligheder og rækkehuse. Dertil kommer fx kvartershuse for beboerne og forskellige bud på bofællesskaber, som udvikles af en række forskellige investorer, arkitekter og entreprenører i samarbejde med Nærheden. På sigt skal Nærheden rumme 7.000 nye beboere og et mindre omfang af kontorerhverv.

Bydelen rummer lige nu 200 færdige boliger, og 550 yderligere er under opførelse. Et springgymnastikcenter og SuperBrugsen er også åbnet, mens kvartershuse og en ny, ambitiøs folkeskole er godt på vej.
Tilmeld dig arrangementet her.

Detaljer

Dato

18 november 2020 - kl. 14:00 - 16:00

Adresse

Tilmelding

Arrangementet koster 200kr.

Arrangør

Realdania By og Byg Klubben